Uforståelig av Mandal kommune

Nok en gang har Mandal kommune forsøkt å fjerne vernet av den gamle Middelskolen. -Dette er uforståelig og lite fremtidsrettet, uttaler Venstres Stein Inge Dahn i en kommentar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Middelskolen i Mandal

Foto: Stein Inge Dahn

I sommer la Mandal kommune ut et forslag til reguleringsplan for skoleområdene i sentrum. I dette forslaget forsøkte kommunen på nytt å fjerne vernet av den gamle Middelskolebygningen.

Dette skjedde til tross for at Fylkeskonservatoren for mindre enn et år siden gav veldig tydelig beskjed om at den gamle skolebygningen er verneverdig.

Det er ganske uvirkelig at Mandal kommune, til tross for disse klare signalene, enda en gang velger å opptre som en “trassig unge” overfor bevaringsmyndighetene.

Hvorfor ser ikke ledelsen i Mandal verdien av å ta vare på slike ærverdige og historiske bygg?
Hvorfor ser man ikke heller på mulighetene, i stedet for på problemene?
Hvorfor forsøker ikke kommunen heller å få hjelp og økonomisk støtte fra overordnede myndigheter, i stedet for å forsøke å vinne kortsiktig gevinst på sitt populistiske budskap om å “rive røkla”?

Dette viser at det Fremskrittspartistyrte planutvalget er aldeles historieløse i sin forvaltning av Mandals kulturarv.

Heldigvis har fylkeskonservatoren vært våken og varslet innsigelse mot kommunens planer. I et brev som ble sendt til kommunen i juli i år, kritiserte fylkeskommunen Mandal enda en gang, og varslet innsigelse. Dessuten fikk kommune samtidig krass kritikk for å ha fjernet alt for

Stein Inge Dahn

mange av trærne på Speilen under anleggsarbeidet som nå pågår.

Denne saken er en klar indikasjon på at det nå er på høy tid med en kursendring i styringen av kommunen vår, sier Venstres ordførerkandidat Stein Inge Dahn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**