Venstre er syklistenes garantist!

Syklistenes Landsforening kåret nylig Venstre til det beste sykkelpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

sykkelbyen mandal

Foto: NA

Sarpsborg har et godt utgangspunkt for veier tilrettelagt for sykkel. Venstre vil jobbe for å skape et nettverk av sykkelstier, slik at syklister får en trygg vei å ferdes på. Sarpsborg Venstre har programfestet å sikre bedre sykkeveier, både av sikkerhetsaspekter og for å bedre legge til rette for økt bruk av sykkel til kortere reiser. Som medlem i Statens vegvesens sykkelbynettverk bør Sarpsborg kunne tilby langt flere sykkelveier til bruk av innbyggerne. Venstre vil blant annet jobbe for at kommunens hovedsykkelplan fullføres. Østfold kan bli enda bedre som sykkelfylke, og Sarpsborg bli bedre som sykkelkommune. Dette krever god arealplanlegging, god prioritering og god vilje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**