Venstre vil prioritere de svakeste først

Mennesker er viktigere enn systemer, derfor setter Venstre folk først. -Alt er ikke like viktig, vi må prioritere bedre, sier Venstres 1ste kandidat Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

samhandlingsreform

Foto: hod nettside

Venstre mener vi har et felles ansvar for de uten egne sterke talsmenn. For eksempel trenger barn, eldre, og flyktninger mer av vår oppmerksomhet, og ikke de med store ressurser og kanaler til makt og myndigheter. Mange trenger hjelp fra NAV, helsevesenet, eller barnevernet, men har ikke ressurser til å kjempe for sin egen sak.

Venstre er garantisten for et aktivt sivilsamfunnet og forstår viktigheten av frivillig sektor. Det dreier seg om livskvalitet og dagliglivet til folk, derfor setter Venstre mennesker framfor systemer, og borgere foran byråkrati. Varm velferd handler om pasienten og den som gir pleie og omsorg. Det er kvalitet som teller ikke hvem som leverer tjenestene.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Vi bryr oss om eleven. Venstre vil prioritere en skole for kunnskap og like muligheter. Det krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi snakker om læreren når andre er opptatt av rundskriv, regler og bananer. Skolebyråkratiet har vokst med 148 nye rundskriv siden 2005.

Grunder

Foto: Microsoft

Venstre løfter fram gründeren når andre snakker om virkemiddelapparat. Venstre vil legge tilrette for et kreativt og nyskapende Norge. Det må lønne seg å ta risiko slik at ny arbeidplasser kan etableres. Langt de fleste nye jobbene siden 2000 har kommet i nyetablerte bedrifter. Derfor vil Venstre innføre økonomiske stimuli til de som vil investere i nye norske bedrifter. Regelverket og skjemavelde for små og mellomstore bedrifter, som utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, må reduseres og forenkles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**