Venstres skolepolitikk overfor våre nye landsmenn

Sandnes Venstre vil øke ressursene til språkopplæring og integrering, sier Knut Olaf Eldhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Knut Olaf Eldhuset

Foto: Tove Rasmussen

Sandnes er en mangfoldig by, hvor vi på mange av livets områder har store utfordringer, da særskilt i arbeidet med en riktig integrering og ikke minst et riktig skoletilbud til våre mange fremmedspråklige elever.

Sandnes Venstre vil øke ressursene til nettopp integrering av disse elevene, slik at flest mulig gis anledning til en god og snarlig innføring i det norske språk og i vår kultur.

I vårt stortingsprogram i inneværende periode har Venstre fokusert på at nettopp språk og gjensidig kulturforståelse er nøkkelen til en god integrering.

Denne satsingen vil utvilsomt lønne seg, fordi vi da skaper en helt ny arena for disse elevene, slik av de fullt ut kan få utnyttet sine evner.

En slik satsing vil og kunne bidra til å hindre negativ adferd og et slikt tiltak er med på å inkludere denne viktige elevgruppen i vårt samfunn.

Knut O. Eldhuset
2. kandidat Sandnes Venstre
Leserinnlegget stod i Sandnesposten 6. september 2011

(publ. Tove Rasmusen 08092011)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**