Vil løfte lærerutdanningen

Venstres Asbjørn Eik-Nes ønsker forslaget fra Trine Skei Grande om 5- årig masterutdanninge for lærere velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Asbjørn Eik-Nes

Foto: tonil

Dette er en sak vi vil ta videre inn i kommunestyret Det er viktig at kommunene i regionen slutter opp om et slikt initiativ, og at vi arbeider for å få tilslutning for et slikt forsøk i departementet og i Stortinget.

Bakgrunnen for at Skei Grande foreslår et forsøksprosjekt med femårig masterutdanning for lærere er blant annet de planene høgskolen har for utvidelse av mastergradstilbudet.

Særlig utfordrer vi ordførerne i regionen til å samordne innsatsen overfor sentrale myndigheter. De
har her en unik mulighet til å løfte regionens viktigste utdanningsinstitusjon

Se hele artikkelen på side 14 i lenken:
https://www.buyandread.com/read/karmoybladet-20110907_000_00_00.pdf?date=20110907&readFree=true&pub=30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**