Bedre barnehagetilbud

Venstre er glade for at det nå er tilnærmet full barnehagedekning i Norge. Det har vi fått til ved at dyktige gründere har blitt gitt anledning til å skape gode barnehagetilbud for barnet og foreldrene. Derfor er Venstre bekymret for at regjeringen underfinansierer de private barnehagene, og at dette kan føre til et dårligere faglig og pedagogisk tilbud for barna eller i verste fall reduksjon av barnehagetilbudet hevder Lars Gunnar Marken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For Venstre er det ikke viktig hvem som driver barnehagene, men at vi har gode barnehager som ivaretar barnas og familiens behov. Da må vi ha nok barnehager til at alle får barnehageplass, også de barna som er født etter 1. september, og nok pedagogisk personale, slik at barnehagene blir en arena for lek og læring, ikke en oppbevaringsanstalt. I barnehagepolitikken må vi sette barna først, og ikke la angsten for privat initiativ styre alt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**