Det må lønnes seg for folk å være miljøvennlig

Venstre er et parti som klarer å balansere et sunt miljø med økonomisk vekst. Det må lønne seg å leve miljøvennlig skal overgangen til lav-utslippsamfunnet lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er fullt mulig å opprettholde velstand, verdiskaping og velferd, og vår posisjon som energi-nasjon uten å skadelige utslipp. Men det krever noe av oss alle. Det er det som er lavutslipp-samfunnet. Rammebetingelsene for markedet er avgjørende for at det skal fungere som et verktøy for å finne fram til miljøvennlige løsninger.

Lillestrøm stasjon, tog

Foto: Mats Olsen

Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og tar samtidig vare på miljøet. Derfor vil Venstre ha et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud.

Natur

Foto: Amir Nejad – Flicr

Venstre mener at det ikke er noen som etterspør forurensing, og at det er politikerens oppgave å sørge for at man kan leve et moderne liv uten å være tvunget til å ødelegge naturen og miljøet rundt oss.

Vern er ikke det samme som konservering, vern er å forvalte ressursene på en bærekraftig måte for kommende generasjoner. Venstre vil derfor sikre sårbare og spesiell natur, samt systematisk kartlegge artsmangfoldet. Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget og har verdi i seg selv. Venstre vil sikre lokal medvirkningrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig.

Olje forurensing

Foto: Lavinia daniela Trifan pop | Dreamstime.com

Norge må ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland.

Landet vårt må være i front med å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser på klima og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**