Et liberalt blikk på bystyremøtet i september 2011

Valgkampmodusen var høy da det siste bystyremøtet denne perioden ble avviklet bare fire dager før valget. At naturen igjen får blø under dagens posisjon var ingen overraskelse, men akk hvor trist det er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Pryd Studio AS

12.september er det valg. Venstre håper dagens posisjon med SV, AP, Krf og SP ender seg etter denne datoen — en ting er sikkert, Venstre bør i posisjon om miljø og naturverdiene i vår by skal bli bedre ivaretatt. Gleden og overraskelsen var stor at SV omsider viste tendenser til å bry seg litt om naturverdiene, og stemte med Venstre og Rødt i kampen mot nedbygging av Lille Hjartøy. Dette var den store saken for Venstre i dette bystyret, men som vanlig var ikke betongkameratene til å rikke. At Frp, Høyre og AP ikke skjønner verdien av naturen og den perlen Lille Hjartøy er vel ikke noen stor overraskelse, men at Krf og SP så sterkt argumenterer for nedbygging er merkelig og litt skuffende for undertegnede, men kampen er langt fra over ennå.

Bystyret startet med åpen halvtime. Her var miljøagentene, hvis frontfigur var min gode datter, Maja Louise Cruickshank, som hadde med seg Erik Morgan, begge 10 år. De holdt en god appell til bystyret ifm gå-til-skolen aksjonen. En stolt far var bisitter fra sin plass i bystyresalen.

Sakskartet til det siste bystyret var som vanlig fyldig, men uten de helt store konflikt sakene denne gangen. Men det la ingen demper på debattlysten som til tider var stor og god.

Rønvikjordene.
Fylkesmannen har dessverre trukket sin innsigelse, så mot Rødt, SP og Venstres stemmer gikk bystyret inn for nedbygging av jordene med 500 dekar. Da er det 700 igjen til jordbruk, men det er nok ikke lenge før de også går. SV og Krf valgte å være lojale mot fylkespartiene sine og stemte sammen med betongkammeratene for nedbygging.

Vei til Bodø havn.
Tidligere vedtok bystyret mot Venstre, Høyre og Frp en dårlig veiløsning for innfartsveien ned til stamnetterminalen. En klage fra Næringslivet og storforbrukere av infrastrukturen i området fikk bare de nevnte partiers støtte. Flertalls arrogansen og manglende evne til å ta inn over seg nye saksmomenter står sterkt hos posisjonen til siste slutt.

Annet.
Ellers var det mange mindre reguleringssaker, høringsuttalelser, referatsaker, reglementsaker og stategisaker. Debatten var til tider stor og mangfoldig, mye preget av valgmodus. Men vedtakene gikk gjennom stort sett enstemmig, så det var mer retorisk enn reell uenighet som preget det siste bystyremøtet før valget.

Bodø Venstre hadde en sterk lokal meningsmåling på 5,1% og fordobling av antall representanter før dagens bystyre. Det lover godt for mulighetene til å komme med i et posisjons samarbeid neste periode. Gjør vi det, skal vi jobbe hardt for å føre en mer åpen og dialogbasert politikk som i større grad tar inn over seg opposisjonens argumenter og forslag. I alle fall skal denne representanten love å aldri bli så posisjons-/flertalls arrogant at man svarer på en direkte utfordring med stillhet og ignorering. Og jeg skal jobbe hardt for å skape møte-/dialog arenaer for miljøvenner slik at man blir flinkere til å tale naturen og miljøets sak gjennom tverrpolitiske fellesforslag.

Det har vært lærerike fire år i opposisjon. Mange gode vedtak har vært gjort i denne perioden, og noen dårlige — med ny posisjon blir det forhåpentlig mindre av sistnevnte. Nå føler jeg meg klar for å ta mer ansvar og håper et posisjons samarbeid blir resultatet etter 12.september.

Godt Valg.

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**