Føler kommunevalget er blitt et aksjonsvalg

– Nei-aksjonen ødelegger for hele kommunevalget, hevder Venstres ordførerkandidat i Arendal, Pål Koren Pedersen. Mens Nei-leder Jan Rudy Kristensen føler at folkeavstemningen ikke er godt nok kjent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


(Frå Agderposten i dag)

– Vi som har valgt å si ja til fylkessammenslåing, har som alle andre politikere, også sagt at vi skal respektere resultatet av folkeavstemningen. Uavhengig av om det blir nei til ett Agder mandag, vil også jeg kjempe for sykehuset i Arendal, sier han.

Koren Pedersen reagerer kraftig på at Kristensen tar de sykehusansattes sympati til inntekt for at det bare er nei-folk som vil beholde sykehuset i Arendal.

– Ved å presentere en sympatiliste for nei-folk og samtidig hevde at man må ha inn politikere som vil ivareta ønske om sykehus i Arendal, gjør de sykehusansatte og nei-siden oss ja-politikere en stor urett. De bidrar til å gjøre kommunevalget til et aksjonsvalg, som svekker og minimerer kommunevalgets betydning, sier Koren Pedersen.

Han reagerer kraftig på at Kristensen sier at det er viktig å få politikere som kjemper for sykehuset i Arendal,

– Ved slike utspill skygger folkeavstemningen for de viktige lokale sakene som vi skulle ha hatt i fokus foran valget, sier

Pål Koren Pedersen.

– Lokalvalget Arendal handler om helt andre ting enn Agder. Det handler om et ønske om å styrke skolen, satsing på eldreomsorg, kulturpolitikk, byutvikling og næringsutvikling. Dette er saker vi kan gjøre noe med også etter at vi har stemt over Agder-spørsmålet 12. september.

Nei-leder Jan Rudy Kristensen forsikrer at han ikke utelukker at ja-folk vil støtte sykehuset i Arendal.

– Det jeg har sagt, er at regjeringen sier de vil høre mer på lokalmeningen i sykehusspørsmål. Og da har vi sagt at det er viktig for sykehuset i Arendal at det er egne representanter fra Aust-Agder til å tale deres sak, forklarer han.

Kristensen føler ikke folkeavstemningen har skygget for lokalvalget, snarere tvert imot.

– Det har kommet folk bort til oss på stand og spurt om de kan skriver under på lister, og blir overrasket når de hører at de skal stemme over det, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**