Kommunen tisser i buksa

Noen vedtak gir kun varme på kort sikt. Oppsigelse av vaktmestere er et slikt vedtak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rådhuset i Re

Foto: Ulf Lund Halvorsen

Fem vaktmestere er vedtatt fjernet i Re Kommune. Samtidig har vi store behov for vedlikehold av bygningene i kommunen. Uten et godt vedlikehold forfaller byggingene og kostandene blir enda større. På budsjettbalansens alter gjør vi kortsiktige innsparinger som gir oss store kostnader i tiden fremover.

I vedtaket står det også at dette vedtaket skal evalueres etter en tids drift. Jeg stiller spørsmål til personalpolitikken i dette. Vi vet jo at behovet for vedlikehold er til stede, så valget da blir videre forfall eller reansettelse. Et vedtak som omhandler ansatte bør være så «rent» og gjennomtenkt at det ikke gir grobunn for usikkerhet blant kommunens medarbeidere.

La oss i fremtiden slippe vedtak som gir kortsiktig varme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**