Menneskene er Groruds største ressurs

Tiden er inne for å gi stemme til det partiet som kan gjøre en forskjell i riktig retning, skriver Anne-Karin Kjeldset i Akers Avis Groruddalen 9. september 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Anne-Karin Kjeldset

På Grorud senter har de fleste partier hatt sine stands på lørdager. Det kan nesten synes som om de fleste lover det samme.

Jeg trenger neppe å gå nærmere inn på løftebruddene fra sittende regjering, disse kommer fram uten min hjelp i media rundt om i landet. Likevel har jeg erfart at folk ofte sier de vil stemme som de alltid har gjort. Jeg husker godt min mors familie og omgangskrets fra Askim. De var og er trofaste AP-velgere, selv om «Gummi’n» for lengst er fortid. Det er bare sånn det er! Nå lever vi i en annen tid, det nytter lite å ønske seg tilbake. Jeg griper meg i å tenke på visa til Trond Viggo Torgersen:

«Tenke sjæl og mene,
måtte stå for det du sa
ikke vri deg unna,
ikke være likeglad
ikke si som andre,
du må tenke sjæl»

Vi ønsker selvsagt stemmer til Grorud Venstre. Jo flere stemmer Venstre får i Groruddalen, jo større innflytelse får partiet i Bystyret. Venstre i Oslo vil sikre at byens politikk alltid tar utgangspunkt i grønne, liberale og sosiale verdier. Venstre har ikke uoppfylte løfter eller annet «gruff» i sin bagasje. Vi tar utfordringene på alvor, men ønsker ikke å benytte dem som et selvforsterkende, retorisk poeng.

Venstre setter folk først, ikke klasser eller grupper, og Grorud Venstre ønsker primært at bydelen skal være et godt sted å bo for alle aldersgrupper. Det er takket være Venstre at vi har fått lavere priser og økt avgangsfrekvens på Grorudbanen

Gode barnehager og skoler
Kvalitet i barnehagene har høy prioritering. Vi er så heldige at vår førstekandidat Jon Julius Sandal har spisskompetanse nettopp her. Han brenner for barn og ungdom, går bl.a. inn for forsvarlige, pedagogiske opplegg og reduserte barnegrupper. Det er en flott og allsidig samling kandidater Venstre har, som alle er opptatt av at beboerne skal kunne medvirke og bli hørt i saker som angår dem og tjenestene i bydelen.

Venstre vil ha en god offentlig skole for læring og utvikling som grunnlag for voksenlivet. Vi vil satse på læreren ved å gi alle videreutdanning. Men, hvor den offentlige skolen ikke oppfyller kravene til kvalitet, hylles privat engasjement også her.

Det er selvsagt at Venstre vil at eldre skal få gode og verdige tilbud med tanke på å kunne bo hjemme så lenge de ønsker. Men vi vil også at eldre selv skal få velge leverandør av hjemmetjenestene sine, og at det skal legges til rette for språkopplæring av ansatte med mangenfulle norskkunnskaper. Plass på sykehjem når eldre har behov for det er en selvfølge, det samme gjelder enerom til alle som ønsker det. Se ellers innlegget fra bystyrekandidat Terje Bjøro i siste onsdagsavis. Han har lang erfaring i Bystyret, og han brenner for eldresaken.

Huken-farse
Som miljøparti har Grorud Venstre stått på barrikadene når det gjelder stans av planene om videre drift i Huken pukk- og asfaltverk. Jeg var tilstede på valgduellen i Grorud Samfunnshus tidligere denne uken og hadde der håpet å få svar på hva som skjer videre med oppfølgingen av bystyrevedtaket fra november 2010. Det har unektelig sine «sider» å være vitne til demokratiet i full utfoldelse. Det var mange saker politikerpanelet hadde å svare på.

Aksjonsgruppa «Stopp Huken – Vern Marka» hadde på forhånd utlevert et fyldig notat angående utredningen fra Oslo Vei om avviklingen av Huken pukk- og asfaltverk. Notatet var oversendt samtlige bystyrepartier. Det hadde derfor vært nærliggende å tro at byråd Kallmyr kunne kaste lys over saken, men han gjentok bare at nedleggelsen var et faktum, da det var besluttet av et enstemmig bystyre. Virket svært fornøyd med seg selv her. Han hadde ingen kommentarer til behovet for å tidfeste nedleggelsen med tanke på å starte arbeidet med etterbruk, men svarte at tingene måtte «gjøres ordentlig». Se det, Jøran Kallmyr!

Det er et ubestridelig faktum at grove overtredelser i Huken ikke bare har skjedd i en årrekke, men skjer hver eneste dag. Ikke minst den enorme tungtrafikken i Ammerudveien – i sommer målt til 618 biler på 12 timer. Det kjøres daglig flere tonn returasfalt inn i Huken på tross av at berget med returasfalt tidligere er målt til 240.000 tonn mens lagringstillatelsen er på maksimum 30.000 tonn!

Jeg er så visst ikke alene om å mene at denne saken lukter — i dobbelt betydning. Den er uverdig for demokratiet. Etter bystyrets vedtak om stenging i november 2010, har den sittende byråd fra Frp behandlet denne saken på en dilettantisk og totalt uakseptabel måte. Denne fremgangsmåten har gitt oss oppskriften på hvorfor folk føler politikerforakt.

Anne-Karin Kjeldset
Grorud Venstre

Innlegget sto på trykk i Akers Avis Groruddalen 9. september 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**