Mer retteferdig bompengeinnkreving

Førstekandidat Jon Gunnes ønsker et mer retteferdig bompengesystem. – Flere bommer og lavere avgift vil fordele belastningen langt mer retteferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Ved å sette ned billettprisene på buss og trikk, innføre brukerbetaling for veisystemet, en mer restriktiv parkeringspolitikk og bedre gang- og sykkelveier har vi fått både færre bilister og flere busspassasjerer. Venstre er stolte over atpolitikken v har kjempet for gjennom mange år virker.

– Nå er neste steg å gjøre mer av de samme tingene, bygge nye veier for å korte ned reisetiden for de som bruker buss og de som må bruke bil, og ikke minst innføre et mer rettferdig betalingssystem for bil i hele Trondheim, sier Gunnes.

Flere bommer – lavere pris
Han mener fortsatt at vi i Trondheim er avhengige av brukerbetaling, og ikke minst belønningsordninger fra staten for å realisere potensialet i miljøpakken.

– Omlag 20 bomstasjoner med 10 kroner per passering vil være langt mer rettferdig og føre til at alle bilister bidrar. Køprising på enkelte veier på noen tidspunkt kan også være nødvendig. Vi kan ikke ha det slik at noen bilister rammes langt hardere enn andre. Derfor vil Venstre i Trondheim kjempe for å overbevise Stortinget om at vi trenger et nytt system. Ikke større totalsum, men flere betalere. I tillegg må regjering og Storting gi Trondheim kreditt for gode lokale klimaløsninger. Belønningsmidlene som i dag varer ut 2012 må videreføres med en langt høyere sum. Venstre på Stortinget har allerede foreslått dette, nå venter vi bare på å få de andre partiene på banen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**