Nettmøte med velgerne

Våler Venstre stilte til nettmøte hos Glåmdalen, og snakket varmt om bolyst. Økt bolyst får vi gjennom satsing på skole, rikt kulturliv og etablering av flere arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Logo, Venstre

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ole Frode Mikkelsgård deltok på vegne av Venstre, og møtte Hilde Riseng fra Ap og Monica Skybakmoen fra SV. Hele debatten kan du lese her.

Her er et utdrag fra debatten på spørsmål om hvorfor en skal velge Våler som bosted:

– Venstre har sagt at bolyst er oppgave nummer 1! Eldreomsorgen i framtida er faktisk også avhengig av at vi greier å bosette unge mennesker i dag. Venstre tror at skole, kultur og arbeidsplasser er viktigst for bolysten. Vi tror det må offensive tiltak til. Derfor vil vi lage en egen tiltakspakke for de som kan tenke seg å flytte til Våler og starte virksomhet. Det vil gi oss flere arbeidsplasser og mer verdiskapning i hele Våler! I tillegg – greier vi å få Hedmarks beste skole, vil vi være attraktive som bosted også for pendlere.

Til sist i debatten påpekte Mikkelsgård at det ikke er nok å se på om budsjettet går i balanse for å avgjøre om kommunen styres bra. Det må også sees på hvordan det går med handelsstanden og næringslivet, vedlikehold av vei, utvikling i sykehjemsplasser – og ikke minst befolkningsutviklingen. I perioden 2005-2010 går innbyggertallet ned med 1,4 % (tall fra SSB). Dette er spesielt alvorlig når vi vet det er unge og noen barnefamilier som flytter.

Venstre ønsker en mer offensiv satsing på utvikling av Våler. Høres det bra ut, håper vi du velger å gi oss din tillit ved valget 12. september. Uansett – bruk stemmeretten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**