Om jernbane

les hva Hamar Venstre mener om jernbanespørsmålet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Oddmunds tegning

Foto: HA

Da Chris Castberg for første gang la sitt engasjement for dagen for en fremtidig jernbanetrasé gjennom Hamar, lå avgjørelsen av dette spørsmålet uoverskuelig langt frem i tid. Blant politisk engasjerte kan det ha sett ut til at Chris i en lang årrekke har stått alene, men i januar i fjor sendte Hamar Venstre en politisk uttalelse til Hamar Arbeiderblad fra sitt årsmøte. Det ble et svært beskjedent leserinnlegg, men det skulle vise seg at det bar bud om mye mer.
Senere i løpet av 2010, ble planene lagt for dobbeltsporet trasé frem til like sør for Stange stasjon. Spørsmålet om hvilken trasé jernbanen i fremtiden skulle ha gjennom Hamar hørte fortsatt fremtiden til, men det hadde rykket flere sjumilssteg nærmere i tid. Saken var plutselig blitt moden! Samtidig hadde ekteparet Unni Toven og Hans Petter Hanssen kommet på banen i Hamar Venstre. Som nyinnmeldte medlemmer arrangerte de temamøter for medlemmene i lokallaget, og i slutten av september i fjor var det klart for den store prøven: Temamøte på Toneheim Folkehøgskole, med blant annet jernbanetraséen på sakskartet. Hamar Venstre fikk med godt samarbeid med Hedmark Venstre besøk av partileder Trine Skei Grande og folk møtte opp, sammen med byens ordfører og varaordfører med flere. Jernbanespørsmålet var ikke lenger noe som lå langt inne i en fjern, nærmest uoverskuelig fremtid. Senere har Hamar Arbeiderblad fulgt opp saken, for det sier seg selv at regionavisen må samarbeide med lokale politikere når et så viktig spørsmål som Mjøsas nærhet til Hamar står på spill. På dette punktet har HA ved flere anledninger også vist til de mange lange år hvor Chris kanskje også internt i Hamar Venstre sto litt alene med sitt engasjement her. Debatten rundt den fremtidige jernbanetraséen gjennom Hamar, er et godt eksempel på en sak som blir moden. Nå har Hamar som by bare tiden og vegen til å tale med en stemme mot sentrale jernbanemyndigheter! Det er en tid for å være beskjeden, og en tid for å være frampå. En dag vil Norge takke Hamar og ildsjeler hvor Chris bare er en av flere, for at byen var frampå da det var helt nødvendig for å sikre byen nærhet til naturperlen Mjøsa!
Espen Marius Lie
Leder, Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**