Ufint personangrep mot Stegane rett før valget

– Det begynner å bli en vane at jeg får personangrep mot meg så seint i valgkampen at det er vanskelig å få tilsvar på trykk i avisene. Slik var det i 2003 og i 2007 også. Det sier ganske mye om den eller de som angriper, sier Venstres ordførerkandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

– Tidligere redaktør av nedlagte R35 Helge Solbakken presterte journalistiske overtramp på det groveste da han rett før valget i 2007 sendte ut på lufta svært hatske påstander mot meg og Venstre. Han nekta samtidig å slippe meg til for å svare. Det hører med til journalistisk barnelærdom at den som angripes, har rett til å få gi kommentarer. Vi hadde et hardt oppgjør om dette, der Solbakken til slutt måtte bite i graset. Det har han tydeligvis ikke glømt, sier Runolv Stegane.
Steganes svar:
Stegane, friidrett og Venstre
Helge Solbakken svinger pisken i et ufint personangrep og hevder at min innsats for idretten svekker Venstre. Det er en grov påstand at min innsats som idrettsleder i Sigdal fra jeg kom til bygda i 1972, ødelegger for partiet jeg representerer i politikken.
Sigdal Friidrettsklubb, der jeg har vært gratisarbeidende leder i snart 25 år av klubbens historie, fikk i februar 2010 utbetalt en million kroner av Sigdal kommune. Dette skjedde på bakgrunn av en avtale der Sigdal FIK skulle ta opp lån og forskuttere en million kroner ved bygging av et topp moderne kommunalt friidrettsanlegg. Samtidig var det avtalt at klubben skulle bidra med dugnad for kr.300.000.-
Sigdal kommune ville ikke finansiere utstyr til den kommunale banen. Sigdal FIK ble satt i en tvangssituasjon. Vi kunne ha stått med en ny bane som ikke kunne brukes, og vi var tildelt NM for ungdom i 2008. Vi måtte derfor kjøpe inn helt nødvendig baneutstyr for kr. 600.000. Klubben hadde ikke disse pengene. Jeg tok opp personlig lån for å finansiere innkjøpet til en kommunal bane! I tillegg utførte Sigdal FIK dugnad, ikke for 300 000 kroner som var avtalen, men for en million kroner. Totalt betalte vi inn og utførte dugnad for 1,6 millioner kroner, eller 1,3 millioner kroner mer enn nedfelt i avtalen! Kommunen bad derfor aldri om å få innbetalt den omtalte millionen.
I februar 2010 kom det likevel en million kroner i "tilbakebetaling" inn på klubbens bedriftskonto. Det var Sigdal FIK, ikke kommunen, som oppdaga feilutbetalinga. Vi sa fra umiddelbart og søkte samtidig på en høflig måte, ut fra sakens fakta, om å få beholde kr. 300 000. Kr. 700 000.- ble tilbakebetalt. Søknaden ble avslått, og de resterende kr.300 000 ble innbetalt.
Som folkevalgt reagerte jeg på at kommunen har så lite kontroll at det, helt feilaktig, betales ut en million kroner. En del politikere, anført av SP, var mer opptatt av å sverte undertegna, enn av dårlig kontroll med utbetalinger i kommunen.
Som idrettsleder er det min plikt å ivareta idrettens interesser. Det er et uomtvistelig faktum at Sigdal FIK utførte dugnad og betalte 1,3 millioner kroner mer enn avtalt. Det kan i en slik situasjon ikke være umoralsk å søke om å få en refusjon på 300 000 kroner. Det umoralske er heller at Sigdal kommune ikke ville kjøpe inn utstyr til sin egen kommunale bane. Og enda verre: Kommunestyret vedtok, etter forslag fra Sp, at Sigdal FIK skulle dekke overskridelser på et kommunalt byggeprosjekt!
Når dette er sagt, har det vært et godt samarbeid med Sigdal kommune. Jeg inviterer både kommunen og alle andre til en storstilt dugnad ved NM jr. i Prestfoss i slutten av juli 2012. På nytt skal vi vise fram Sigdal på sitt beste for hele Norge. Takk Solbakken for at du med ditt usaklige personangrep gir meg ekstra inspirasjon til å stå på videre for friidretten!
Runolv Stegane
Vensters ordførerkandidat/leder Sigdal Friidrettsklubb

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**