Venstre vil styrke kulturen i Arendal

Filosofen Friedrich Nietzsche skal ha sagt at: «uten musikk ville livet være en misforståelse». De fleste av oss vil nok hevde at salige Nietzsche tok vel hardt i. Likevel er det en viss sannhet i filosofens uttalelse. Kunst og kultur definerer oss som mennesker og som samfunn. Det er det som kan løfte oss ut av hverdagen og få oss til å se fremover, skriver ordførerkandidat Pål Koren pedersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Arendal kulturhus

Foto: Jan Kløvstad

Etter at kulturhuset i Arendal kom på plass har svært mange av oss hatt gode og berikende opplevelse der. Variasjonen har vært stor – fra trekkspillmusikk fra Lindesnes til frijazz fra Japan, fra Hakkebakkeskogen til Hedda Gabler, fra solokonserter til symfoniorkester, fra verdensstjerner til lokale amatører.

Ved Langsævannet har Bomuldsfabriken bidradd til å øke folks interesse og forståelse for visuelle kunstformer og satt Arendal på kunstkartet. Barn og unge får gjennom skolebesøk, oppleve utstillinger som man før måtte til langt større byer for å se. Våre lokale kunstnere hevder seg og viser at også i Arendal kan man leve av kunst.

Bomuldsfabriken i Arendal

Foto: Arendal Venstre

Billedkunstnerne Leonard Rickhard og Marius Martinussen og musikerne Inger Marie Gundersen og Tom Rudi Torjussen har alle vist vei, slik at unge mennesker ser at det her finnes muligheter som skapende kunstnere.

Enten vi ønsker verdensstjerner for unike opplevelser eller at våre barn får realisere seg gjennom kulturell utfoldelse, kommer ikke det av seg selv. Det må være en politisk vilje til stede som ser kulturens egenverdi i samfunnet. Denne viljen har Arendal Venstre, samtidig som vi ser at kultur som næring har et vekstpotensial. Vi ønsker å gjøre kulturpolitikk til et viktig område i bystyret:

At etablerte spydspisser som Hovefestivalen, Canal Street, Arendal kulturhus, Bomuldsfabriken Kunsthall og Aust-Agder kulturhistoriske senter skal ha gode rammebetingelser og grunnlag for videre utvikling.

Skape forutsigbarhet og langsiktighet i det lokale kulturlivet, slik at det også fremover blir interessant for næringslivet å investere og involvere seg i kulturlivet i kommunen.

Få opprettet gode øvingslokaler for barn og unge.

Styrke kulturskolen og sikre maksimumspris med mulighet for støtteordninger som gir alle barn og unge mulighet for å delta.

Deler av kulturskolens undervisning desentraliseres for å nå ut til flere, samtidig som man styrker oppvekstområdene i kommunen.

Etablere en tilskuddsordning og sikre at barn og unge får muligheten til å delta på kulturelle aktiviteter.

Vi politikere kan styre virkemidlene, men må alltid sørge for at kulturen får utvikle seg på egne premisser. Et sterkt Kultur-Arendal gir oss en enda bedre kommune å bo i.

Pål Koren Pedersen

Ordførerkandidat for Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**