Venstre vil utsette kommunedelplanen

137 innbyggere i Alvdal har underskrevet en henvendelse hvor de ber om at det utredes alternativ trase for Rv 3 over Øya vest for Storsteigen. Gruppeleder i Alvdal Venstre – Ola Eggset – betrakter dette som et innbyggerinitiativ etter bestemmelsene i Kommuneloven og vil kreve at forslaget behandles i Kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har – sammen med resten av Kommunestyret – tidligere gått inn for å beholde nåværende trase for Riksveg 3, men mener at innspillet om Øya-alternativet helt klart har krav på å bli behandlet selv om dette vil medføre forsinkelse av sluttbehandlingen av kommunedelplanen for Steia (sentrumsplanen). Les mer om saken på Alvdal Midt i Væla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**