Venstres kollektivsatsing

I dagens artikkel i Haugesunds Avis kan man få det inntrykket at Venstre ønsker å stenge Sørhauggata og Strandgata for privatbiler og reservere disse for kollektivtrafikk alene. Venstres politikk er langt mer nyansert enn det man kan få inntrykk av i denne artikkelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Buss1

Foto: Tore Nilsen

Venstre mener at vi trenger kollektivfelt i sentrum. For oss vil det være naturlig å vurdere det vestre kjørefeltet i Sørhauggata som et slikt felt. All busstrafikk gjennom sentrum går i denne gata, og svært mye av forsinkelsene oppstår på strekningen mellom Skjoldaveien og Rådhusparken.

Ved å gjøre det høyre kjørefeltet her til kollektivfelt, vil bussene lettere kunne kjøre denne traseen og ta opp passasjerer fra tre sentrale busstopp. Det venstre kjørefeltet må fremdeles være åpent for privatbiler, slik at disse sikres adkomst til parkeringsanleggene i sentrum.

Når det gjelder Strandgata er vi avhengig av å ha denne åpen for privatbiler for å kunne komme til og fra Risøy, der byens største arbeidsplass ligger, og for å kunne komme tll og fra kaien. Det er derfor ikke aktuelt for Venstre å stenge denne gata for privatbiler.

Du finner mer om Venstres kollektivsatsing i en egen artikkel fra vårt program som du finner her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**