Vi må støtte opp om ildsjelene

Uten frivilligheten stopper Norge. Uten frivillighet ville vi ikke hatt gode sosiale lavterskeltilbud for de blant oss som sliter eller et bredt kultur- og idrettstilbud av høy kvalitet for alle. Venstre vil støtte opp om alle disse ildsjelene som bidrar til at lokalsamfunnet blir triveligere og mer spennende å leve i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er vi som politikere som setter rammene for frivilligheten. Derfor er det viktig at vi prioriterer folk fremfor systemer, og lager ubyråkratiske, enkle støtteordninger og rammer for de frivillige organisasjonene, idretten og kulturlivet. Mens SVs Kristin Halvorsen brukte landsmøtetalen sin til å ville samle alt fritidstilbud for barn og unge innenfor skoledagen mellom 8 og 16, vil Venstre at frivilligheten selv skal bestemme hvor, når og hvordan de skal bruke sitt personlige engasjement.

Vi lokalt må legge bedre til rette for frivillig aktivitet for alle. Det gjøres best gjennom enkle tilskuddsordninger, rimelige lokaler og prioritering av frivillige initiativ når bevilgninger skal gjøres. Venstre skal være ildsjelenes stemme i lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**