Biblioteket for kunnskap og like muligheter

Biblioteket er viktig for Venstre. Både på Stortinget, i fylkesting og i kommune- og bystyrer har vi arbeidet for å ruste opp og styrke folkebibliotekene og skolebibliotekene. Bibliotekene er viktige arenaer for kunnskap og like muligheter sier Johannes Rosvold i et leserinnlegg i Verdalingen 10.09.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Folkebibliotekene er landets virkelige litteraturhus som sprer kunnskap, kultur og kritiske tanker over hele landet. Bibliotekene er viktige møteplasser mellom mennesker, generasjoner og kulturer. Ofte kan nettopp bibliotekene være nøkkelen til integrering og språkopplæring for innvandrere og asylsøkere.

Vi ønsker et bibliotek som er åpent og tilgjengelig for folk. Dette betyr at biblioteket må være åpent når folk har anledning til å bruke det. Vi ønsker at biblioteket skal være lørdagsåpent, og det må være åpent minimum en kveld i uka. Derfor vil Venstre ruste opp, styrke og bevare bibliotekene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**