Et valg om Gjerdrums fremtid, Gjerdrums økonomi og Gjerdrums neste ordfører

Hvis du ikke var på folkemøtet på tirsdag, så kan du lese Lars Peders sluttappell til velgerne her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken

Kjære velger!

Venstre er det eldste politiske partiet i Norge. I Gjerdrum — derimot — er vi det yngste partiet, og vi stilte for første gang liste ved kommunevalget i 2007. Vi fikk 11,4 % av stemmene. Nå sikter vi enda høyere — og det med god grunn!

Dette valget handler om Gjerdrums fremtid. Venstre vil gripe tak i de mulighetene som veksten i vår region byr på, og gjennom aktive grep forme utviklingen slik at vi også fornyer og videreutvikler de unike Gjerdrums-kvalitetene og verdiene som vi gjerne identifiserer oss med. Venstres visjon og ledestjerne i dette arbeidet er klar: Vi vil vi gjerne gjøre Gjerdrum til en foregangskommune for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, høy trivsel og livskvalitet — og en vellykket landsbyutvikling. Venstres program viser veien mot denne visjonen.

Dette valget handler også om kommuneøkonomi. Vi, og flere med oss; mener det siste budsjettet og økonomiplanen som Høyre, Ap og SV vedtok ikke er bærekraftig, og at det nå er helt avgjørende å ta et skikkelig tak for å styrke kommuneøkonomien i Gjerdrum — før vi kan investere i ny barneskole (noe vi ønsker å realisere i 2016/17), eller for den saks skyld rehabilitere en gammel skole for 100 mill. kr. (noe vi ikke vil). Dette krever fornuftige prioriteringer og nytenkning. Våre budsjettprioriteringer i neste periode er klare: fortsatt styrking av innholdet i skolen, bygging av 10 nye sykehjemsplasser i 2013, 8 nye omsorgsboliger i 2014 og en betryggende gjennomføring av samhandlingsreformen.

Men, dette valget handler også om valg av politisk ledelse. Når du avgir din stemme gir du også beskjed om hvem du ønsker skal bli ordfører i Gjerdrum i kommende periode. Den beskjeden er viktigere enn på lenge, nettopp fordi vi går inn i en krevende periode med en skrantende kommuneøkonomi.

Som ordførerkandidat for Venstre vil jeg gjerne også understreke følgende: Venstre går ikke til valg for å komme på vippen. Vi går heller ikke til valg for å bli et støtteparti til noen andre. Tvert i mot, vi går til valg for å bli en ledende drivkraft i utviklingen av Gjerdrum på grunnlag av vårt program. Etter valget vil vi åpent søke samarbeidsløsninger som gir størst mulig gjennomslag for hovedlinjene i vår politikk — innenfor rimelighetens grenser.

Til slutt vil jeg ønske dere alle et riktig godt valg
og måtte den beste politikken for Gjerdrum vinne valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**