Jølster Venstre i 3 punkt

Jølster Venstre har god politikk på alle område som betyr noko for deg som innbyggar i kommunen. Vi har sett opp 3 punkt som vi meiner er mellom dei viktigaste å jobbe med i tida framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre i Jølster vil arbeide for:
– at det vert bygd fleirbrukshall i nærleiken av Vassenden skule. Det vil styrke tilhøva for idretten, samt gje bygda eit høveleg forsamlingslokale.
– ei kraftig opprusting av E39 frå Førde til Våtedalen, med samanhengande gang- og sykkelveg langs heile strekninga.
– sikring av god helse- og omsorgsteneste ved at personalet jobbar i tverrfaglege team, som ser heile mennesket og har som målsetjing at livet til kvar enkelt skal bli så bra som mogleg.

Valprogrambildet 2011-2015

Foto: Anne Cecilie Kapstad

Bruk røysteretten din, stem gjerne Venstre og godt val!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om kandidatane, programmet eller berre lurer på noko i samband med valet, politikken og samfunnslivet i Jølster. Du finn oss på nettet, e-post, Facebook og telefon. I dag, laurdag 10/9 finn du oss også på stand på Skei og Vassenden.
Kom bortom for ein prat!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**