Mitt lokalsamfunn

Dette valget handler om hvordan lokalsamfunnet vårt skal være. Jeg er utrolig glad i
kommunen vår. Derfor vil Venstre og jeg sette folk først, og skape et lokalsamfunn der alle
får muligheten til å utvikle seg for seg selv og nærmiljøet sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Da må vi gi mer til de svakeste. Det kan ikke være slik at vi ikke snakker om de barna som
vokser opp i fattige familier. Ingen velger sin egen barndom, og Venstre vil derfor legge
til rette for at de får en like rik oppvekst som alle andre. Da må vi gi disse barna et godt
fritidstilbud, god oppfølging i skolen og familien verdig sosialhjelp. Samtidig må vi skape nye
arbeidsplasser, slik at flere kommer i jobb, og vi får skapt de verdiene vi trenger å skape for å
sikre velferden. Nøkkelen til dette er å satse på gründeren. Venstre vil støtte opp om dem som
vil skape tjenester, produkter eller opplevelser for seg selv og andre. Vi vil ha et kreativt og
nyskapende samfunn.

En annen viktig sak for Venstre her hos oss er skolen. En skole for kunnskap og like
muligheter er en skole med gode lærere. Derfor vil vi gi alle lærere systematisk etter- og
videreutdanning, for at de skal bli motiverte til å gi enda bedre undervisning til våre elever.
Dagens skoleelever er morgendagens voksne. Derfor må vi sette elevene først, og gi hver
enkelt elev den opplæringen han eller hun trenger for å bli best på det eleven er god på.

Venstre ønsker et miljøvennlig samfunn, der det er lettere for hver enkelt av oss å leve
miljøvennlig. Det gjør vi ved å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig,
samtidig som vi vil styrke kollektivtilbudet i hele landet, med billigere billetter, hyppigere
avganger og færre forsinkelser.

Jeg og Venstre drømmer om at mitt lokalsamfunn skal være et miljøvennlig samfunn som gir
velferd når du trenger det, har en god skole for kunnskap og like muligheter og legger til rette
for kreativitet og nyskaping. Det er å sette folk først.

Godt valg!

Jan Fjellstad
Ordførerkandidat for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**