Videreutvikling av Kristiansund

Vi må styrke samhandlingen med hele Nordmøre når vi skal videreutvikle Kristiansund som et sterkt regionsenter. Det handler om tilhørighet og identitet og hvilke fellesverdier vi ønsker skal ligge i bunn når godt omdømme skal bygges. Venstre ønsker å styrke innsatsen med å utvikle Kristiansund som et sterkt regionssenter de neste fire årene.
Toivo Brennløkken, listekandidat for Kristiansund Venstre, skriver dette i et leserbrev denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele leserbrevet:

Videreutvikling av Kristiansund

Toivo Brennløkken

Foto: tb

De aller fleste politiske partier i Kristiansund er forbausende like om dagen. Det virker som om hovedmålene er noenlunde omforent mens det er en del variasjoner om virkemidlene som skal brukes for å nå målene.

For å kunne videreutvikle Kristiansund som et sterkt regionssenter må vi samtidig styrke samhandlingen med hele Nordmøre. Det handler om tilhørighet og identitet og hvilke fellesverdier vi ønsker skal ligge i bunn når godt omdømme skal bygges. Venstre ønsker å styrke innsatsen med å utvikle Kristiansund som et sterkt regionssenter de neste fire årene.

I den forbindelse kan det være relevant å se på de fire gode verdidriverne Kristiansund kommune har i sine styringsdokumenter. Disse er nedfelt som Samhandlende-Nyskapende-Optimistisk-Raus.
Samhandling er et virkemiddel for å videreutvikle Kristiansund helhetlig. Vi ønsker at dialogen skal forsterkes mellom og på tvers av ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner.

Nyskaping handler om et tenkesett som går ut på alltid å se etter mer fornuftige totalløsninger på tjenesteproduksjonene våre. For brukere, ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Optimisme skal være ledetråden i alt vi gjør. Se bare hva folkelig engasjement har gjort så langt i sykehussaken. Tro kan flytte fjell.

Raushet skal sørge for at vi ser enkeltmennesket i hver henvendelse til kommunen. Alle skal møtes med respekt og verdighet og kommunen skal være til stede for deg, ikke omvendt.
Godt valg!

Toivo Brennløkken
Listekandidat
Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**