Vil bevare Bjørnsenskogen og Abildsømyra

Venstre er opptatt av at Oslos sykkelveinett oppgraderes og utvides, men er kritiske til at dette skal gå på bekostning av grønne områder og hundremeterskoger, spesielt der hvor det finnes gode alternative traseforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Statens Vegvesen har planlagt en sykkelvei fra Skulleruddumpa til Abildsøkrysset, (sykkelrute E6-Enebakkveien) som er foreslått lagt gjennom Bjørnsenskogen i randsonen til Østensjø Miljøpark.
Oslo Venstres ordførerkandidat Odd Einar Dørum har gjennom flere år vært opptatt av det biologiske mangfoldet rundt Østensjøvannet og bevaring av Bjørnsenskogen og Abildsømyra som er den eneste gjenværende høymyr i byggesonen i Oslo kommune.

Østensjø Venstre mener også at den foreslåtte trase i liten grad oppfyller kravene til transportsyklistene fra nabokommunen og heller ikke er et tilskudd til sykkelveier i bydelen (ikke noe godt alternativ for syklister fra Skullerudområdet).

Det foreligger 2 andre traseforslag, hvorav Østensjø Venstre mener at alternativet med å anlegge sykkelveien i Enebakkveien vil være det beste. Enebakkveien mellom Abildsø og Skullerud er trafikkbelastet, men er hyppig brukt av syklister til og fra Skullerudområdet og syklister som kommer fra Klemetsrud. Å legge sykkelveien igjennom Bjørnsenskogen vil forlenge sykkelturen for disse, og vil ventelig kun bli et tilbud til rekreasjonssyklister.

Vi mener derfor også at den foreslåtte trase ikke oppfyller intensjonene i overordnet plan for hovedsykkelveinettet i Oslo som primært er rettet mot transportsyklistene.

Les mere om saken i papiravisen av 8. september 2011 eller på nett hos Nordstrand Blad (lenke kommer når saken legges ut)

Hele saksfremlegget ligger på Plan- og bygningsetatens sider under saksinnsyn med saksnr 200811465

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**