Flere sykehjemsplasser

Venstre stemte mot å redusere antallet sykehjemsplasser i Gjøvik fra 191 til 112 i Helse- og omsorgsplan 2025. Vi vil ha flere og ikke færre plasser. De som stemte for å redusere antallet: Ap, Høyre, Krf, Sp og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjøvik Venstre vil gi en sykehjemsgaranti.

Vi er helt ening med Dag Lunder i “- Eldreomsorg i feil retning”.

Flertallet i kommunestyret (Ap, Høyre, Krf, Sp og SV) har vedtatt å rive 3 sykehjem i Gjøvik kommune, uten vedtak om gjenoppbygging. Det samme flertallet har altså vedtatt å redusere antallet sykehjemsplasser fra 191 til 112 plasser, en reduksjon fra 12 til 7 prosent andel sykehjemsplasser av antall boliger til pleie og omsorg i Gjøvik kommune. Til sammenlikning er sykehjemsdekningen i snitt for norske kommuner på 18,5 prosent og det er et riskpolitisk ønske om å øke andelen til 25 prosent.

Eldre

Foto: Microsoft

Venstre vil at Gjøvik kommune skal bli en helsekommune. Helsesektoren, ikke minst pleie og omsorg, vil bli en stor vekstsektor de kommende årene. Veksten handler ikke bare om kapasitet. Det handler i stor grad også om forskning og nyskaping, teknologisk utvikling, etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser og å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Gjøvik Venstre vil gi en sykehjemsgaranti

1) Alle som har medisinsk begrunnelse eller nødvendig hjelpebehov og selv ønsker sykehjemsplass skal få det.
2) Det skal være tilbud om sykehjemsplasser i alle deler av kommune, dvs. i Gjøvik sentrum, Hunndalen, Biri og Snertingdal.
3) Det skal systematisk bygges nye sykehjemsplasser for å møte den store økningen i antall eldre over 80 år fram mot 2025. Ingen skal ufrivillig plasseres på dobbeltrom.
4) Alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren dersom avslag vurderes.
5) Gjøvik kommune skal øke andelen tilsyn fra lege i sykehjem.
6) Sykehjemshverdagen, særlig legge-, spise og stelletider skal i større grad styres av beboerne.
7) Alle søknader om sykehjemsplass skal behandles innen 3 uker — og ikke når det eventuelt blir ledig plass. Klagesaker skal behandles innen 2 uker.

Gjøvik Venstre vil så snart som mulig gjenåpne de 18 plassene som ble lagt ned i Nordbyen avd. A, og gjøre om etasje 4 på Haugtun til sykehjem, samt arbeide for at Åslundmarka blir omgjort til sykehjem med opp til 40 plasser. Så stort er behovet i Gjøvik.

Samtidig må vi sørge for gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**