Fortsatt i tvil? Venstre i Grimstad på ett minutt

Ikke bestemt deg ennå? Her er en kjapp oppsummering av Venstres viktigste saker ved dette valget.
Vårt høyest prioriterte nye tiltak er å opprette 20 nye lærerstillinger. Flere lærere i skolene våre gir mer tid til innholdet og bedre oppfølging av hver elev.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstres toppkandidater i Grimstad

Venstres toppkandidater i Grimstad
Foto: Eirik Antonsen

Etter hvert som vi får råd, vil Venstre i Grimstad:
2) Gi barn av foreldre som ikke har råd til det rett til ett jevnlig fritidstilbudbetalt av kommunen. Alle skal ha mulighet til en aktiv fritid.

3) Styrke innsatsen overfor unge rusmisbrukere med psykiske problemer. Deskal ha et verdig botilbud med tilstrekkelig tilsyn.

4) Styrke hjemmesykepleien om natten og ellers sikre en verdig og fleksibel eldreomsorg tilpasset ulike behov. Landvik bør bli senter for frivillighet i eldreomsorgen.

5) Bygge et moderne bibliotek så snart som mulig i fireårsperioden. Vi mener Rutebilstasjonen er best, men er åpne for Kulturhuset om det er det som skal til for å få slutt på 30 års venting!

6) Bygge flere gang- og sykkelveier og forbedre busstilbudet til bl.a. Myråsen og Homborsund. Bedre ekspressbusstilbud på E18 mellom byene og til Kjevik.

7) La innbyggerne på Fevik og i Homborsund lage framtidsplaner for sine
tettsteder gjennom plansmier der alle som er engasjert i nærmiljøet får delta.

8) Bevare Grimstads identitet som vakker skjærgårdsby, samtidig som vi utvikler en moderne universitetsby. Sentrum må bli attraktivt for studenter. Økt samarbeid med UiA om bedriftsetableringer og framtidens velferdstjenester.

9) Kommunen skal legge ut flere tomter for salg og sørge for at det blir bygget boliger tilpasset unge og mennesker med spesielle behov. Samspillet med private om boliger og båtplasser skal fortsette.

10) Sette en stopper for at tilfeldige dispensasjoner ødelegger for både byutvikling og bybevaring. Bare kommunestyret skal kunne gi dispensasjon i sentrum og bevaringsområder. Ellers minstekrav om 5-2 for dispensasjoner i Teknisk utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**