Godt valg. Stem Venstre

-Jeg har reist rundt hele fylket de siste ukene og møtt fantastiske mennesker som hver dag arbeider for at deres lokalsamfunn skal være gode steder å bo. Kreativiteten og pågangsmotet er stort. Venstres kommunepolitikere gir klare beskjeder om hva som er utfordringene i deres kommune. Jeg ønsker at Rogaland fylkeskommune skal hjelpe til, skriver Helge Solum Larsen i denne hilsenen nå når valget starter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vindafjord Venstre brosjyre 2011

Foto: Venstre

Rogaland er et fantastisk fylke. Vi har muligheter mange misunner oss, og vi skal ta vare på dem.
Venstre vil ha et klimavennlig samfunn. Vi vet at hvis vi bygger det moderne samfunnet som tar vare på miljøet så vil også vår konkurransekraft øke. Vårt næringsliv skal være ledende i verden. Venstre vet at næringsliv og miljø kan kombineres og at det blir suksessfullt når det skjer. Venstre skal slippe skaperkraften fram.

Ansvarlig økonomi
Rogaland fylkeskommune må ha orden i økonomien. Venstre vil ta ansvar, og samarbeider gjerne med alle partier om dette: Driften må gjennomgås og alle nye investeringer vurderes nøye. Hvis vi ikke gjør det, vil konsekvensen i nær framtid bli dårligere skole og mindre midler til samferdsel. Det ønsker ikke Venstre å utsette folk for.
Fylkespolitikere må kunne stå sammen om valg som tas. Jeg mener vi har en viktig oppgave i å hevde våre standpunkter nasjonalt og få statlige ressurser til fylket vårt. Venstre har gode kontakter.

Skole, miljø og samferdsel

Venstre vil se til at kollektivtransporten er så bra at du vil velge å bruke den. Venstre vil holde veiene i orden.
Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter. De videregående skolene skal gi god læring i hele fylket.

Vi vet at dersom kollektivtransporten i storbyen på Nord-Jæren ikke fungerer, så rammer det hele fylket. Gjennomgangstrafikk og næringslivets behov for å frakte varer — alt vil bli stående fast i den samme køen. For Venstre er det uakseptabelt. Venstre vil bygge fylket smart, fremtidsrettet og klimavennlig.

Stem Venstre!

Foto: Venstre

Nå bestemmer du
Valgkampen er over. Nå bestemmer du. Statsministeren sa etter 22. juli katastrofen at angrepet må møtes med mer demokrati, med mer åpenhet. Det er Venstre enig i. I dag betyr det at stemmeretten skal brukes. Husk at ingen er enige i alt. Du bør gi din stemme til partiet som står nærmest det du tror er riktig.

Venstre setter folk foran systemer. Vi setter folk først. Venstre er det liberale partiet som både vil sikre hver enkelt muligheten til å leve sitt gode liv, samtidig som vi har et sterkt felleskap som ser til at ingen faller utenfor. Vi heier på de som lykkes og vi vil løfte de som trenger støtte.
Vi sier: Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Det handler rett å slett om at liberalere bryr seg.

Godt valg. Stem Venstre. Husk at hver stemme teller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**