Lunner kommune bør ha en kulturminneplan

Selv om det i hovedsak er stat og fylker som spiller hovedrollene i forvaltningen av de viktigste kulturminnene i Norge, så har primærkommunene og fylkeskommunene også en helt sentral rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvilke politikere har bevisste holdninger til det lokale særpreget som utgangspunkt for utvikling ? Hvordan ser de på "det historiske landskapet" i sitt område, og hvilke planer har de for å røkte det og utvikle det ? Disse spørsmålene er helt avgjørende for den lokale kulturminneforvaltningen.

Lunner kommune har ingen kulturminneplan og bør skaffe seg en umiddelbart. Uten en slik plan har kommunen ingen skikkelig analyse av det som er verneverdig innenfor kommunegrensene, og de har heller ingen helhetlig strategi for forvaltning av disse kulturverdiene. Et eksempel på dette er den ca. 100 år gamle bevaringsverdige skolestua i Sciongsvingen på Grua som ble revet i 2010. Kommunen må skaffe seg kulturminnefaglig kompetanse, f. eks. ved hjelp av interkommunale ordninger eller ved samarbeid med museer og lignende.

Er kommunen flink til å verneregulere kulturminner og kulturmiljøer? Tar kommunen godt nok vare på de kulturminnene den har ansvar for, f. eks. kirkebygningene ? I en kommune med eiendomsskatt, som i Lunner, bør "fredede og verneverdige " eiere fritas for denne byrden øyeblikkelig. SMIL-midlene i landbruket er også et viktig kulturvernspørsmål. Er kommunen flink nok til å sørge for at landbrukets kulturminner og kulturlandskap også får sin rette skjerv av dette ?

Lunner Venstre har arbeidet aktivt for å få en kulturminneplan på agendaen i Lunner kommune. Kulturminneplaner er nå innfelt som et strategisk parameter i ny revidert kommuneplan fram til 2020. Lunner Venstre vil også arbeide aktivt for at det skal utarbeides en kulturminneplan i kommunen i løpet av kommende valgperiode.

Mange synes kanskje det er skummelt å ta en telefon til en politiker. Det er det ingen grunn til — la din røst bli hørt!! Det er nødvendig for at demokratiet skal fungere!

Torill Nedberge Klevmark
Lunner Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**