Positiv utvikling for Hurdal

Vi er i innspurten foran Kommunevalget, og mange stiller med rette spørsmål til sittende politikere om hva som er gjort eller ikke gjort i perioden som nå skal avsluttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi er i innspurten foran Kommunevalget, og mange stiller med rette spørsmål til sittende politikere om hva som er gjort eller ikke gjort i perioden som nå skal avsluttes.
Mange har mye meninger om utviklingen i Hurdal og at ting tar for lang tid, andre går så langt at de tillater seg å mene at ingen ting skjer i bygda. Jeg er av en annen oppfatning.

•Når ei bygd ønsker seg utvikling og nye innbyggere, fungerer ikke dette som et bestillingsverk. Om vi vil eller ikke, er det tilbud og etterspørsel som avgjør utbyggingstakt. I motsetning til for eksempel nabo Kommunen Gjerdrum, har ikke nye innbyggere tatt telt i bruk og overnattet i kø for å sikre seg den beste tomta — ennå. Utviklingen av øvre Romerike skjer gradvis der populariteten for nye bolig områder gradvis skyves utover i avstand fra det sentrale området, i dette tilfelle Oslo eller Gardermoen. Vi registrerer nå at flere søker bolig i større avstand fra pressområdene, og Hurdal er et svært aktuelt område som bo og fritidskommune. Jeg setter min lit til at bl.a. Haga kroken og Brustad feltene mottar stor interesse etter vært som de legges ut for salg. Vi er i gang, flere hus er allerede solgt.

•Vedtaket om å bygge ny 1-10 skole/kultur senter er en av de viktigste avgjørelsene det sittende Kommunestyret har tatt. Før jul vil byggingen være i gang, og parallelt med dette må vi sikre et fortsatt godt innhold i en ny og moderne skole. Målet må være at Hurdal kan legge til rette for å sikre våre barn og unge de beste forutsetninger for en god start i livet. Godt læringsmiljø — dyktige lærere- trygt skolemiljø — et aktivt idrett og fritidstilbud, vil være god markedsføring for å lokke nye innbyggere til bygda. For Venstre går innholdet i skolen først!

•Et annet viktig fokus område er helse tilbud og eldre omsorg. Etter mange år med mindre grad av økonomisk kontroll, er det nå mulig å se hva det enkelte tiltak/tilbud koster. Først nå kan vi konkret bruke penger på de tiltak vi ønsker å prioritere. Det er langt mer meningsfylt en å etterfylle million beløp i en stor pott, der ingen kan styre eller måle resultatet. Som innbyggere i Hurdal har alle krav på et godt helse og eldre tilbud.
•Ingen kan skryte av kollektiv tilbudet til og fra Hurdal. Ruter som drifter bussene, har krav til lønnsomhet og registrerer for få kunder på sine ruter, og skreller ned tilbudet til et minimum. For de som skal sitte i Kommunestyret den kommende 4 års perioden , vil jeg foreslå at det vurderes en andel av Kommunal subsidiering av rute tilbudet i en prøve periode. Vi må bevise at det er behov og brukere av tilbudet, slik at en etter hvert kan forsvare driften økonomisk. Vi skal fortsette å presse på fylkeskommunen, for å synliggjøre behovet for midler til kollektiv transport i distriktene. Miljøgevinsten får vi alle med på kjøpet ved å benytte kollektiv transport!

Staale Buraas.jpg Stål Buraas er ferdig med sin første periode i kommunestyret og har gjort seg opp noen betraktninger

Staale Buraas.jpg Stål Buraas er ferdig med sin første periode i kommunestyret og har gjort seg opp noen betraktninger

Som første reis gutt i Kommunestyret, har denne perioden vært en god porsjon lærdom. Fra kritikker plassen har det tidligere vært lett å mene mye, uten å ta inn over seg hvorfor og hvordan. Jeg har hørt mange historier fra tidligere perioder om intriger og prinsipp vedtak, parti pisk og overstyring. Gjennom samarbeid på tvers av "nesten" alle politiske linjer, har Kommunestyret manøvrert seg frem til mange gode og fornuftige løsninger. For meg er lokal politikk en samling av personer som er i stand til å gjennomføre noe i felleskap, ikke krangle om prinsipper men jobbe målrettet til beste for bygda de bor i. Med en ordfører som har vist stor evne til å trekke laget i samme retning, har denne perioden vært en svært positiv opplevelse. Dette er å vise ansvar for den tilliten som er gitt.
Enkelte velger å melde seg inn i hyle koret, og stemme NEI til de fleste konstruktive forslag.
At disse nå mener de skal få styre og kalle seg forkjempere for en JA kommune er for meg lite logisk.

Derfor kjære sambygding, håper jeg du kan være med å bidra til at dette positive arbeidet kan fortsette. Ta turen til valglokalet, gi din stemme. Sammen kan vi fortsette å bygge stein på stein, gjerne i et høyere tempo. En stemme til Venstre er et bidrag til fortsatt SAMARBEID FOR UTVIKLING av HURDAL, under ledelse av Runar Bålsrud.

Godt valg!

Ståle Buraas
Kommunestyrerepresentant og 4 kandidat for Hurdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**