Signetødnan

Lund Venstre ser med glede at vårt engasjement når det gjelder rassikring gir resultater.
Vi ser at Lund SP har en konkret dato for start på rassikringsarbeidet i Signetødnan.

Hvis dette er korrekt er det meget gledelig!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi har jobbet for å sikre denne strekningen og andre områder og er glad at aarbeidet nå starter opp og håper at det blir gjort et tilstrekkelig arbeid slik at vi kan kjøre trygt på FV3!

Vi ser at vårt arbeid og engasjement over tid gir resultater!!

Ras sikring-1.jpg

Foto: John-Arvid Eik

Ras sikring-2.jpg

Foto: John-Arvid Eik

Vi gleder oss til en trygg og sikker FV3!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**