Venstre ønsker deg et godt valg

En kort og hektisk valgkamp går mot slutten. I morgen er det velgerne som skal føre ordet. Da skal byens borgere avgjøre hvem som skal representere dem de neste fire årene. Vi ønsker alle et godt valg. Hvorfor du bør stemme Venstre finner du mer om her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Programforside

Det er ikke likegyldig hvilket parti du stemmer på. Det er heller ikke likegyldig om det er samsvar mellom løftene partiene gir og det de har stått for i perioden som har gått.

Skole
I løpet av de siste fire årene har Venstre kjempet for en bedre skole i Haugesund. Vi har arbeidet for bedre videreutdanning for lærerne, foreslått å øke ressursene til undervisning, bevilget midler til å fullføre rehabiliteringer av flere skoler, fått gjennomslag for et sterkere foreldredemokrati, foreslått økte rammer for innkjøp av skolebøker m.m. Alt dette har vi stort sett vært alene om å prioritere disse årene. Vi var de eneste som ikke ville akseptere nedskjæringer på fra 8 til 16 millioner kroner i skolen, de neste årene.

Vi vil forsette å slåss for en stadig bedre skole de neste fire årene. Du kan lese mer om våre 10 punkter for en skole for kunnskap og like muligheter her >>

Økonomistyring
Helt fra Terra-saken slo ned som lyn fra klar himmel i det nyvalgte bystyret, har Venstre arbeidet for bedre økonomistyring i Haugesund. Ingen av oss som ble valgt inn i 2007 hadde vært med på Terra-vedtaket, men vi følte alle et stort ansvar for å redusere konsekvensene for byens borgere. Vi har ført en stram budsjettpolitikk, og vi har foreslått reduksjoner i lånegjelden i våre budsjetter. Vi har også foreslått tiltak for bedre økonomistyring, noe som har resultert i månedlige rapporter til formannskapet, og kvartalrapporter til bystyret.

I den kommende perioden blir det fremdeles viktig å arbeide for stadig bedre kontroll på økonomien. Det kan du lese mer om her >>

Velferd
Vi har arbeidet hardt for å få på plass et botilbud for rusavhengige som trenger hjelp til å takle bosituasjonen, vi har satt fokus på vold i nære relasjoner, arbeidet for å styrke barnevernet, bedt om å få vurdert 24 timers miljøarbeidertjeneste for rusavhengige, foreslått styrking av gjeldsrådgivingstjenesten i Haugesund og satt av midler i våre budsjetter til helsestasjon for eldre.

Velferd er en av kommunens kjerneoppgaver. Derfor vil vi også i de neste årene forsette å arbeide hardt for bedre tilbud til de som trenger det mest. Det kan du lese om her >>

En oversikt over andre viktige saker og områder for Venstre finner du her >>

Vi ønsker alle velgere i Haugesund et godt valg, og vi håper at mange vil gi sin stemme til et liberalt alternativ. Vår visjon for byen kan summers opp i følgende setning:

Venstre setter folk først, og vi vil at Haugesund skal være en by med rom for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**