Våler Venstre fikk 9,85 % oppslutning og 2 mandater!

At hele 9,85 % stemte Våler Venstre er en stor tillitserklæring. En stor takk til alle som har stemt på oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre button

Foto: Våler Venstre

Valgresultatet ble etter en systemsvikt ikke offentliggjort før kl. 08.50 dagen etter valget.

Våler Venstre er svært godt fornøyd med resultatet. Vi er nå faktisk tredje størst i Våler målt i antall stemmer til partiene. Til sammenligning stilte Venstre liste i 1955 og fikk da 3,5 % av stemmene, og ingen representanter.

Arbeiderpartiet får rent flertall i kommunestyret med 50,2 % av stemmene og 10 representanter. Det betyr at flertallet av velgerne i Våler er fornøyd med dagens situasjon. Arbeiderpartiets rene flertall i kommunestyret vil dessverre begrense mulighetene for en nyskapende politikk i tråd med Venstres partiprogram.

Våler Venstre har imidlertid oppnådd mer enn målsetningen (en representant i kommunestyret), og har dermed fått en stemme som kan bli hørt. Vi vil nå arbeide for å skape en god utvikling i Våler og for at de gode forslagene skal få gjennomslag, uavhengig av hvor de kommer fra.

Her ser du hele valgresultatet hos NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**