Venstres valgresultater i Sola

Venstre går litt tilbake i årets lokalvalg, men foreløpige tall tilsier at Venstre fortsatt beholder to representanter i kommunestyret. Klikk videre for å se prosentvis opptelling for Venstre i de ulike valgkretsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sola Venstre fordelt på valgkretser:
Dysjaland 1,87 %
Røyneberg 4,97 %
Sola 1,1 %
Stangeland 6,54 %
Haga 2,75 %
Håland 5,05 %
Storevarden 3,66 %
Grannes 5,28 %
Sande 4,12 %
Snitt: 4,0 %

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**