Oppsummering Valget 2011

Venstre nasjonalt hadde en markant framgang, men i Bodø klarte vi ikke å mobilisere nok for å ta del i dette. Dog er vi nå det største sentrumspartiet, men noen få stemmer mer en Krf og SP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


3,2% +0,2%
768 stemmer, en framgang på 143 stemmer siden 2007 og 30 stemmer fler enn stortingsvalget i 2009

Bodø Venstre beholder en representant i bystyret:
Terje Cruickshank,

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Pryd Studio AS

Ida Johnsen

Ida Johnsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

med følgende varaliste:
1.Ida G.Johnsen

2.Alexander Kolberg

3.Turid Høyersten-Holm

4.Elise Viksaas.

Resultatet ble ikke det man håpet på. Venstre nasjonalt hadde en markant framgang, men i Bodø klarte vi ikke å mobilisere nok for å ta del i dette. Dog er vi nå det største sentrumspartiet, med noen få stemmer mer enn Krf og SP.

En enkel oppsummering kan være at vi hadde et godt gjennomarbeidet program, hadde vært synlig i media jevnt over i lang tid, gode lokale nettsider og aktive på sosiale medier, men manglet trolig den ene positive unike saken som i større grad kunne fremmet Venstre .

Det lokale mediebildet var også preget av manglende tilgang for småpartiene å komme til og stor fokus på de tre største partiene.

Vi fikk i liten grad til de lokale valgkampstuntene og aksjonene vi forsøkte på. Litt pga manglende interesse fra media og litt pga manglende oppslutning fra medlemmene. Våre toppkandidater var tilstede på alle debatter i kommunen vi var inviterte på. Bodø Venstre holdt et jevnt og godt trykk med lesebrev gjennom valgkampen, det var særs gledelig at så mange tok pennen fatt og skrev gode ytringer. Vi gjennomførte gode valgtorg, både under skolevalgene og i sentrum på alle lørdagene.

Andre momenter:
– 10000 forhåndstemte i Bodø. (7000 evalg).
– Mange proteststemmer (Rødt 6,4%/ Frp 24,5%).

Forhandlinger etter valget.
Bodø Venstre skal fortsatt være ET eget parti også i et event. samarbeid.

Vi er invitert med i forhandlinger på borgelig side mellom Frp, H, SP, V og Krf. Vi er ikke invitert med i forhandlinger på sosialistisk side.

Vår målsettning — vi skal gjøre den blå politikken grønnere.

Med i forhandlingene er:
– Terje Cruickshank
– Ida Johnsen
– Elise Viksaas

Kandidatene tar med seg momenter framkommet i siste styremøtet og valgprogrammet som grunnlag for forhandlingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**