Rekordstort besøk på nettsidene

I løpet av valgkampen har vi hatt et rekordstort besøk på nettsidene våre. Program og kandidater har vært de mest populære sidene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Teknologi, internett

I august og til og med valgdagen 12. september har vi hatt flere unike besøkende på nettsiden våre enn vi hadde i løpet av hele fjoråret.

Og i løpet av den første halvdelen av september har vi hatt like mange besøkende som i det som var rekordmåneden august. Det er for øvrig nesten like mange som vi hadde i løpet av hele 2009.

De mest leste artiklene var som følger:
* Nes Venstres program for perioden 2011-2015
* Våre toppkandidater
* Nes Venstres valgliste 2011
* Visjon og vilje

Søkeordene som brakte lesere til nettsiden vår var:
* Nes Venstre
* Sesselja Bigseth
* leder Venstre i Nes
* Venstre Nes
* vil Nes Venstre ha eiendomsskatt
* topp kandidater venstre

Det kan derfor virke som om nettsiden i stor grad har hatt den funksjon vi ønsket, nemlig å informere velgere om vår politikk og våre kandidater.

I tillegg har vi hatt bedre besøk enn vanlig på artikler og leserinnlegg. Vi har hatt som mål å oppdatere nettsiden jevnlig, med omtrent et oppslag per dag i valgkampperioden. Det har selvsagt bidratt til at lesertallene har økt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**