Valgkampen oppsummert

Venstre fikk sitt beste resultat i Nes siden før krigen. Her er valgkampen oppsummert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årets valgkamp startet offisielt lørdag 13. september.

Brosjyre

Forside partiprogram Nes Venstre

Forside partiprogram Nes Venstre

Mye arbeid ble lagt ned i årets brosjyre, både i utarbeidelse av politikken som fylte den og i den visuelle utformingen. Brosjyra ble trykket opp i 7000 eksemplarer, 1000 mer enn forrige gang, men antakelig 500-1000 færre enn vi burde hatt.

Personer er viktige i lokalvalg. Vi valgte derfor å framheve våre kandidater ved å ha bilder av de 16 øverste (av totalt 36) kandidatene på baksida. Hele valglista ble presentert på nest siste side.

Hele valgprogrammet og brosjyra som PDF kan du se her.

Løpesedler
Vi laget tre lokale løpesedler for Årnes, Neskollen og Auli. Disse løftet fram tre hovedområder i vår politikk som var rettet mot de enkelte grendene. Bilder av lokale kandidater ble brukt som illsutrasjon. Løpesedlene ble delt ut til velgere og lagt i postkasser i de aktuelle områdene.

Mediedekning
Synlighet i media var et satsingsområde denne valgkampen, og det var ikke én eneste av de totalt tretten utgaven av Raumnes under hele den offisielle valgkampen som ikke hadde Venstre-stoff i en eller annen form.

* Vi fikk sju oppslag om Venstre — ett av disse var en omtale av boka Visjon og virkelighet, de seks andre om politikken vår.
* Avisa omtalte dessuten Venstre sju ganger i andre forbindelser.
* Vi arrangerte en leserbrevaksjon, noe som førte til at sju representanter for Nes Venstre sendte til sammen 18 leserbrev til avisa.

I tillegg har Venstre vært omtalt en rekke ganger i Glåmdalen og Romerikes Blad.

Sosiale medier og internett
Venstre var til stede i flere sosiale medier enn noen gang før. Vi har vært representert på TV2 Velgerguiden, Twitter, Facebook, valgsonen for Glåmdalen, og valgsonen for Romerikes blad.

Se hele gjennomgangen her. (NB: Facebook kom til først etter at denne artikkelen var skrevet).

Stand

Stor interesse for Venstre på siste lørdagsstand i valgkampen 2011.

Stor interesse for Venstre på siste lørdagsstand i valgkampen 2011.

Vi holdt 6 stand i løpet av valgkampen: 4 av dem var lørdagsstand på Årnes, sammen med de andre partiene, pluss at vi holdt en stand alene på Årnes en torsdag. Abid Raja deltok på denne, noe som førte til ekstra avisoppslag.

I tillegg holdt vi en stand på Auli torsdagen før valget. Dette var en fellesstand med Sørum Venstre, som var representert av Unge Venstre-medlem og Nes-elev, Jim Smestad.

Aksjoner
Tre togaksjoner rettet mot morgenpendlerne ble gjennomført. Den første, som fant sted 22. august, skulle opprinnelig være en fellesaksjon for hele Romerike, men da det ikke ble noe av valgte Nes Venstre å gjennomføre sin del som planlagt. Vi delte ut kaffe på både Årnes og Auli togstasjon.

Togaksjon på Årnes

Togaksjon på Årnes

Den neste ble holdt fredagen før valget, men da kun på Årnes. Til slutt delte vi ut epler og kaffe, uten partiagitasjon, men med oppfordring om å stemme, selve valgdagen.

SMS-aksjon ble arrangert uken før valget. Samtlige som sto på lista for Venstre ble oppfordret til å sende SMS (eller e-post) til minst 5 stemmeberettigede i Nes.

Det ble også holdt en mindre dør-til-dør aksjon på Årnes. Denne var det Sesselja som sto for i sitt nærmiljø.

Skolevalg

Valgtorg på Nes videregående skole med Unge Venstre på stand

Valgtorg på Nes videregående skole med Unge Venstre på stand

Nes Venstre var representert ved Sesselja Bigseth, sammen med Unge Venstre, ved skolevalgene. Nytt av året var at den tradisjonelle skoledebatten vek plass for valgtorg, hvor partiene fikk presentere sin politikk til elevene fra en stand i gymsalene. En suveren innsats fra Unge Venstre ga Venstre en rekordoppslutning ved skolevalget, med 10% og 11,3%.

Annet
*

Omslag

Foto: www.boomstation.no

Lokallaget har skrevet ned Nes Venstres 100-årige historie dette året. Boka ble presentert og solgt på stand og vakte en viss interesse.

* Vi klarte å engasjere flere frivillige enn ved sist valg (stortingsvalget 2009), noe som gjorde oss mer synlige både i media og i bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**