Folkevalgte

Sande Venstres folkevalgte for perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Resultatet av valg til utvalg, råd og nemnder er klart. Vi har fått en flott gruppe som skal jobbe for god liberal Venstrepolitikk de neste fire årene!

Sande Venstre har følgende verv for perioden 2011-2015.

Per Martin Berg Per Martin Berg
– Representant i kommunestyret
– Gruppeleder i Sande Venstres kommunestyregruppe
– 1. vararep. til formannskapet
– Representant i Papirbredden – Drammen kunnskapspark
Les mer

Martin Gran Martin Gran
– Representant i kommunestyret
– Representant i hovedutvalget for kultur og oppvekst
Les mer

 

 

Ole Christian Fredriksen Ole Christian Fredriksen

– 1. vararep. til kommunestyret (Permisjon)
Les mer

 

 

Anne Helen Burdahl Anne Helene Burdahl
– 2. vararep. til kommunestyret
– Representant i hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk
Les mer

 

 

Bærd Jørund Øverland Bård Jørund Øverland
– 3. vararep. til kommunestyret
– 1. vararep. til Hovedutvalget for Helse og sosial

 

 

Atle Emil Iversen Atle Iversen
– 4. vararep. til kommunestyret
– 3. vararep. til hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk

 

 

Marte Høydal
– 2. vararep. i hovedutvalget for kultur og oppvekst
– 1. vararep. i Råd for funksjonshemmede

Einar Stenbrenden
– 1. vararep. til Hovedutvalget for Helse og sosial

Tone Bahus Rødningen
– Representant i kontrollutvalget

Fred Fredriksen
– 1. vararep. til kontrollutvalget
Les mer

Øistein Hansen
– Representant i Oslofjordens friluftsråd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**