Kort vurdering av status dagen etter valget

Et godt valg for venstre. Mange gode enkeltresultat i mange kommuner. Venstre har fått flere mandater enn sist og flere reelle sjanser til ordfører- og varaordførerposter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Det har vært en jevn oppslutning i fylkestingsvalget. Noen store kommuner med svak tilbakegang veies opp av enkeltkommuner med stor framgang.

Utgangspunkt for 2013
Vi passerte 4 000 stemmer til fylkestinget og er for første gang på mange år klart større enn KrF.

Årets stemmetall er ca 700 mer enn ved valget i 2007 og også en klar framgang i forhold til 2009. Vi har en klart forbedret posisjon for å bygge partiet fram mot 2013.

Med tilsvarende femgang mot 2013 vil vi kunne ta direktemandat i stortingsvalget.

Også organisatorisk har dette valget gitt oss mer å ta tak i enn vi hadde ved forrige valg. Vi er representert i flere kommuner og har stor framgang i et par regioner.


Kommuner og regioner:
Helgeland:
Et litt blandet resultat kommunene mellom. Store lokale utslag i lokalvalget, men mer moderate endringer på fylkesvalget. Samlet en svak økning.

Kommunevalg.
+ Fantastisk gode resultat i Alstahaug med økning fra 1 til 3 mandater. Vefsn med økning fra 1 til 2. Rana med en svak økning og samme ant representanter. Dette er relativt store kommuner der vi er blitt godt synlig. Hanne Nora (Alstahaug) bør også kunne være aktuell i en lederkabal ev. som varaordfører. Også verdt å merke seg enorm oppslutning om felleslista Høyre/Venstre i Bindal (48,6 %)
– Størst tilbakegang i Nesna (mistet 1 av 2) Lurøy (faller ut av k-styret) og Brønnøy (taper 1 av 2)

Fylkesvalg.
Moderat fremgang i alle kommuner der vi stiller liste.(!) Tilbakegang i de kommunene der vi har hatt liste tidligere men ikke stilte denne gang. (Hemnes, Leirfj, Herøy)

Salten:
Store utslag der Hamarøy og Steigen topper klart.

Kommunevalget:
+ Svært gode resultat i Nord-Salten!! Her kan Venstre bli joker i ordførerdebatten både i Hamarøy og Steigen.
Holder stand i Gildeskål med 2 mandater (9%) og Meløy 1 (5.2%)
Bodø med 1 mandat (3,2%)

– Går tilbake i Fauske der vi mister 2 av 3 mandater (3,4%)

Fylkesvalget:
Samme tendens som på Helgeland der kommuner uten lokalliste går mest tilbake.
Men her er det stor oppslutning også til fylkestinget fra Hamarøy og Steigen. (henholdsvis 36.6% (!!) og 17.35)


Ofoten:
Kommunevalget:
+ Narvik går frem til 3.9% (+1,6) og sikrer ett mandat. Dermed er Tor-Arne på vippen og har nå fått tilbud om varaordførerplass.

Ellers som tendensen i resten av fylket. Flere kommuner med bygdelister med litt uoversiktlig resultat.

Fylkesvalget:
En svak framgang i Ofoten .. men rette veien!


Lofoten/Vesterålen:
Kommunevalget:
+ Nye mandater i Vågan 2 (+1) og Vestvågøy 1. Solid fremgang i stemmetall.
God framgang i stemmetall i Vesterålen. Lødingen 10,8% økte fra 1 til 2 mandater.

– Sortland hadde god fremgang men klarte ikke å få mandat.

Fylkestingvalget:
Solid framgang i hele Vesterålen!! Også her et klart skille mellom kommuner med/uten kommuneliste.

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**