Valgresultat Oslo bystyre

Terje Bjøro, Christian Herzog og Haakon Riekeles fra Vestre Aker er valgt til vararepresentanter til bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo Venstre fikk 8,2 % av stemmene i valget, og fem representanter i bystyret.

De fem som fikk flest stemmer er: 1) Ola Elvestuen 2) Odd Einar Dørum 3) Guro Fjellanger 4) Toril Berge 5) Trine Skei Grande

Trine Skei Grande søker permisjon, mens hun er stortingsrepresentant for Oslo.
Da blir Espen Ophaug femte representant for Venstre.

Vararepresentanter: 1) Juliane Ferskaug 2) Terje Bjøro 3) Seynab Mohammed 4) Anders Bergsaker 5) Ingvill Elvestad 6) Noomi Røkke 7) Christian Herzog 8) Haakon Riekeles. Haakon blir vara ved Skei Grandes permisjon.

Resultatene fra bystyrevalget

Kommunestyrevalget 2011 – foreløpig statistikk

Valgresultater

Oslo Venstre

Terje Bjøro

Foto: Reidar Lerdal

Terje Bjøro ble andre vararepresentant

Christian

Foto: Grethe Bøe-Waal

Christian Herzog ble sjuende vararepresentant

Haakon Riekles

Foto: Venstre

Haakon Riekeles blir åttende vararepresentant. Haakon blir vara ved Trine Skei Grandes permisjon.

Resultater med forbehold om godkjenning i valgstyret, og eventuelle trykkfeil og feillesninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**