Venstre godt representert i politiske utvalg den neste fireårsperioden

Venstre har inngått et flertallssamarbeid med Høyre og KrF og vil være representert både i formannskap samt flere utvalg i de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres politiske representasjon i perioden 2011-2015
Fast representasjon er uthevet.

Formannskap:
Anja Berggård Endresen
Vara:
1. Nora A. Nilsen
2. Rita Torland

Kommunestyre:
Anja Berggård Endresen
Nora A. Nilsen
Vara:
1. Rita Torland
2. Lars Sommer Knudsen

Utvalg for arealsaker:
Nestleder
Nora A. Nilsen
Vara:
1 ‐ Arild Sandbæk
2 ‐ Einar Bjelland
3 ‐ Inger F. Lea

Utvalg for levekår:
Nestleder
Eli Aspen
Vara:
1 ‐ Svein Skeie
2 ‐ Ramman Dahwan
3 ‐ Otto Vevatne

Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø:
Nestleder
Rita Torland
Vara:
1 ‐ Lars Sommer Knudsen
2 ‐ Jan Erik Tim
3 ‐ Inger F. Lea

Utvalg for oppvekst:
Sangeetha Dhawan
1 ‐ Inger Lea
2 ‐ Elin Thorsvik
3 ‐ Hildegunn Hare

Kvithei utbyggingsselskap KF
Vara:
Nora A. Nilsen

Sola Storkjøkken KF
Styrerepresentant:
Borgny Øvrebø
Vara:
Anja Berggård Endresen

Funksjonshemmedes råd:
Hildegunn Hare

IVAR IKS
Representantskapet
Lars Sommer Knudsen

Sørmarka Flerbrukshall IKS
Styremedlem
Nora A. Nilsen

Stavangerregionen Havn IKS
Vara:
Arild Sandbæk

Lyse energi – bedriftsforsamling
Vara:
Nora A. Nilsen

Forus Næringspark generalforsamling
vara:
Arild Sandbæk

Forus Næringspark styret
Vara:
Nora A. Nilsen

Sola Bredbånd AS
Generalforsamling / styremedlem:
Rita Torland

Ranso AS
Styremedlem
Inger Lea

Universitetsfondet AS
Vara generalforsamling/ styre
Svein Skeie

Jæren friluftsråd
Årsmøte
Magnar Mæland

Konfliktrådet
Sangeetha Dhawan

Forliksråd
Vara:
Emma Manin

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**