Venstre med gjennomslag for kollektivsatsing og samferdsel

I dag ble Venstre enig med Høyre om en samarbeidsavtale på fylkestinget. Venstre får gjennomslag for kollektivsatsing, fylkesveivedlikehold i distriktene og en fireårsavtale med staten om belønningsmidler til Bybanen og reduksjon i biltrafikken i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mona_Haugland_Hellesnes

Foto: Reinhold Kager

– Jeg er veldig fornøyd med at vi i en avtale som i hovedsak er valgteknisk har fått gjennomslag for vår hovedsak, som er en større satsing på kollektivtrafikk. Nå er det flertall på fylkestinget for fireårsavtalen med staten om belønningsmidler, som forplikter Høyre til å satse på kollektivtrafikk, Bybanen og en løsning på køproblemene i Bergen. I tillegg er vi enige om å satse på vedlikehold av de eksisterende fylkesveiene. Det vil være til stor hjelp spesielt for bedriftene i distrikts-Hordaland, sier Mona Haugland Hellesnes.

Avtalen er i hovedsak valgteknisk, og innebærer at Høyres Tom-Christer Nilsen blir fylkesordfører. Venstre har fått godt gjennomslag for sine ønsker, og får blant annet leder i et av hovedutvalgene og nestleder i et annet.

Hellesnes er også glad for at fylkestinget nå bli en mer åpen arena for politisk debatt.

– Vi ønsker ikke å bidra til at beslutninger blir tatt på kammerset, slik vi har sett tendenser til i inneværende periode. Fylkestinget har ikke et parlamentarisk system slik de har i Bergen, med posisjon og opposisjon, og vi ønsker ikke late som heller. Jeg håper Venstre kan bidra til mer åpne politiske prosesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**