Mulig borgerlig styre

V, Sp, H og FrP samtaler om felles borgerlig plattform

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Senterpartiet har informert Arbeiderpartiet om at Sp ønsker å snakke med høyresiden av politikken i Eidskog først.
— Jeg har informert Høyres leder Sverre Holm om at vi ønsker forhandlinger med de borgerlige partiene. Så får de bli enige seg imellom om de vil at forhandlingene skal føres med hvert enkelt parti, eller om Venstre, Høyre og Frp skal slå seg sammen i forhandlingene, sier Woie.
Til sammen vil de tre partiene være like store som Senterpartiet når det nye kommunestyret konstituerer seg 20 oktober. I så måte kan de faktisk samlet presse Senterpartiet i spørsmålet om ordførerjobben.
Han legger imidlertid ikke skjul på at målet må være å danne en borgerlig blokk med fire partier. Inkludert Senterpartiet. Om Senterpartiet, som i så fall blir det største partiet i kvartetten, skal få ordførerjobben vil han ikke uttale seg om. Ikke minst fordi medlemmene i partiet ennå ikke har fått sagt sitt.
Venstre har gitt klare signaler på at de vil være med på borgerlig side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**