Takk for støtten og 5,8%

Venstre i Gjøvik har for andre valg på rad gjort sitt beste valg etter 1971. Denne gangen ble resultatet 801 stemmer og en andel på 5,8 prosent. Vi takker alle som har stemt på oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Med 5,8% får vi 3 av 45 representanter i kommunestyret. Valgoppgjøret endte slik (personstemmer i parentes):

Kommunestyrerepresentanter
1. Ketil Kjenseth (179)
2. Christin Guldahl Madsen (82)
3. Anders Mathisen (48)

Vara
1. Øystein Stubhaug (35)
2. Tore Mellbye (27)
3. Pål Aasmundrud (26)
4. Lars Tore Skundberg (25)
5. Dag Aarskog (23)
6. Marie Tingvold (19)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**