Takk for tilliten

Venstre vil gjerne takke for alle liberale stemmer ved årets valg. Vi hadde nok en gang framgang i et lokalvalg og ved skolevalget og det er vi glade for. Det viser at Venstre er på rett vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sindre Westerlund Mork

Foto: Helge Eek

I Moss fikk vi 37 stemmer mer enn ved forrige valg, men vi gikk likevel tilbake med 0,1 prosent siden det var flere som avga stemme i år. Dog er vi byens fjerde største parti etter valget. Det er det første gang Venstre er på de tolv årene jeg har vært med som folkevalgt.

Samtidig har vi ved dette valget høyere tilslutning enn før i vår dårligste krets, samtidig som vi har en krets med rekordhøyt resultat. Det betyr at Venstre har velgere mer jevnt spredt i hele byen.

Cathrine Orm

Foto: Christoffer Biong/ VHO

Venstre beholdt sine to representanter i bystyret. Det er Sindre Westerlund Mork som satt i forrige bystyre, samt Cathrine Orm som er lærer på Melløs skole. Vi kan derfor ikke forutsette å få en dominerende posisjon blant flertallet på 23 mandater. Venstre kan like fullt være konstruktivt samarbeidende slik vi lovet i valgkampen og bidra med gode politiske løsninger for Mossesamfunnet.

Venstre forhandler med Høyre, KrF og FrP om en politisk plattform og fordeling av posisjoner. Vi vil selvsagt prioritere de politikkområder vi har lovet velgerne å satse på. Venstre oppfatter forhandlingene som åpne og konstruktive og at våre politiske saker blir tatt på alvor av de andre partiene.

Vi håper og tror at Venstre vil ha noe å gi tilbake til våre velgere gjennom en politisk avtale med våre samarbeidspartier når forhandlingene er avsluttet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**