Takk for tilliten, Alvdøler!

På vegne av Alvdal Venstre og vi tre som ble valgt inn i kommunestyret de neste 4 åra; Live Stokstad, Stein Hoset og meg sjøl, vil jeg takke for tilliten dere har vist oss. Vi er svært fornøyde og glade over å kunne fortsette med ei gruppe på tre. Tusen takk til dere som trodde på oss. Vi oppfatter at vi har fått i oppdrag å gjøre prioriteringer til beste for bygda. Vi vil også anstrenge oss for holde det vi har lovd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola Eggset

Foto: A.Wahl

I disse dager pågår samtaler med de andre partiene i kommunestyret. Hvordan løsningen blir med tanke på framtidig organinsering, vites ikke nå. Vi vil ta ansvar for å finne de beste løsningene for Alvdal og Alvdals innbyggere gjennom konstruktiv dialog og samarbeidsløsninger med andre partier. Valgresultatet som sådan gir ingen veldig klare føringer i noen retning, hva angår framtidig politisk ledelse. Derfor synes vi det riktig å bruke litt tid på dette.

Alvdal Venstre gleder seg til ta fatt på 4 nye år. Vi håper dere vil følge med oss!

med hilsen

Ola Eggset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**