Vi valgte opposisjon

Venstre ble invitert til å være med i et samarbeid med AP, PP og KrF. Vi så fort at vårt valgprogram ikke var forenelig med et slikt samarbeid. Vivil nå jobbe hardt for å vise at våre alternativer er gode på flere områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det viktige nå er å få en samlet opposisjon, slik at vi står sterkt når alternativer skal presenteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**