Venstre i valgteknisk samarbeid med Ap, SV og Sp

Forhandlingene er nå over, og Venstre valgte til slutt å være med i en valgteknisk koallisjon med Ap, Sp og SV. Venstre arbeidet lenge for å få til en løsning med ordførerskifte, men uten å måtte samarbeide med FrP. For å få til dette måtte vi forene alt fra SV til Høyre i en allianse. Vi var nær, men lyktes dessverre ikke med dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi sto til slutt igjen med to alternativer, der det ene innebar å delta i en H/FrP-allianse eller å samarbeide med Ap ,Sp og SV. Vi valgte derfor den siste. I den situasjonen var det ikke lenger noe alternativ å stå utenfor alle “blokker”, fordi to blokker ville tilsammen ta alle plasser i formannsskapet og hovedutvalgene. Da ville vi stått igjen som en av valgets to vinnere i Ås, men mistet nesten alle muligheter for å drive politikk i fire år. Venstre har i løpet av prosessen sagt nei til flere gode tilbud, med og uten ordførerskifte, men alle disse innebar å gi sterk innflytelse til FrP. Dette var ikke løsninger vi kunne fosrvare for våre velgere. Frp står langt fra oss i svært viktige saksområder som miljø, jordvern, integrering, arealpolitikk og sentrumsutvikling.

Med de alternative samarbeidskonstellasjonene som var mulig å få til, valgte Venstre den som gir oss størst mulighet for å få gjennomført god Venstrepolitikk. Jorunn Nakken blir gruppeleder og medlem av formannsskapet, Olav Østerås blir leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Inger Skjervold Rosenfeld får plass i Hovedutvalg for teknikk og miljø og Erling Rognli blir medlem av Hovedutvalg for helse og sosial. I tillegg blir Olav R. Skage leder av plankomiteen. Dette gir Venstre sterk påvirking og gode muligheter til å sette agendaen på felter som er veldig viktige for Venstre, særlig innen skole, kultur og sentrumsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**