Til innhold
Ås Venstres Maria-Therese jensen og Olav Fjeld Kraugerud - her ved et annet idyllisk vann i Ås - Andedammen, NMBU
Gruppeleder Maria-Therese Jensen og leder av HNM Olav Fjeld Kragerud, Foto: J. Malvik
Ås Venstre på lag med framtida.

På lag med framtida.

Våre viktigste saker:

Ås Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Vi vil at Ås kommune skal ha høye ambisjoner på klima og miljø, utdanning og omstilling. Vi vil at Ås skal gå foran i å bidra til innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.

Valgprogrammet vårt finner du her.

Våre møter finner du i kalenderen nedenfor

 

Oppskrift på Marie-Thereses valgvafler finner du ved å følge denne lenken.

 

Ås Venstres politikk for perioden 2019-2023

 • Våre viktigste politiske standpunkt

  Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Venstre tror på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor forholdet mellom mennesker bygger på toleranse og respekt for hverandre og for miljøet og naturens grenser.

  Venstre er opptatt av at veksten og utviklingen i Ås må styres. Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Ås.

 • Ta vare på naturen

  Venstre vil at Ås skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Vår tids største utfordringer er menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd.

  For å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss, må vi kutte klimagassutslippene, bevare naturmangfoldet og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte.

 • En skole for framtida

  En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne. En lekende og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik de ønsker.

 • Nye, grønne arbeidsplasser

  Ås har sterke kunnskapsmiljøer innen blant annet fornybar energi, matproduksjon og bioøkonomi. Potensialet for å skape nye, grønne arbeidsplasser basert på disse er stort. Venstre vil at Ås kommune skal jobbe målrettet og systematisk sammen med universitetet, fylkeskommunen, staten og andre aktører for å legge til rette for etablering av nye bedrifter i Ås.

Nytt fra Ås Venstre

Flere nyheter

Våre folk