Til innhold
Toppkandidater Ås Venstre 2023
Fra Venstre [sic] ser vi våre toppkandidater, Olav Fjeld Kraugerud (#1. Født 1976, Rustad, Seniorrådgiver), Ewelina Baj (#2. Født 1987, Vinterbro, Oversetter), Gustav Knutsen Torvik (#3. Født 1979, Vinterbro, Tjenesteforvalter) og Stian Mo (#4. Født 2003, Rustad, Student)., Foto: P.K. Rørstad, Ås V

Et liberalt, grønt og framtidsrettet Ås

Vi tar Norge framover.


Årsmøtet 2023 for Ås Venstre avholdes avholdes søndag 10. desember kl 18. Trykk her for mer informasjon.
 


Program for Ås Venstre 2023 – 2027

Den 22. mai vedtok vi vårt program for kommende kommunestyreperiode. Programmet kan leses her og det finner du i menyen på toppen av siden. (Ser du på siden på mobil eller nettbrett må du trykke på plusstegnet for å se menypunktene.)

En oppsummering, i form av en pdf-fil er her: Brosjyre 2023-27_Ås Venstre.


Valgliste for kommunevalget 2023

Ås Venstre har hatt nominasjonsmøte. Valglista finner du på https://www.venstre.no/artikkel/2023/04/04/as-venstes-valgliste-2023/. På de tre øverste plassene står Olav Fjeld Kraugerud, Ewelina Baj og Gunnar Knutsen Torvik.

 


Åpent møte: hvordan påvirker sosiale medier barn og unges psykiske helse?

Ås Venstre inviterer til åpent møte mandag 20. mars kl. 18.30 i Seniorsenterets lokaler (underetasjen på Kulturhuset i Ås). Erling Rognli, psykologspesialist ved avdeling for barn og unges helsevern ved Akershus universitetssykehus holder et 20 minutters innlegg om hvordan sosiale medier påvirker barn og unges psykiske helse. Trond Mellegaard, som bekler Ås kommunes nyopprettede stilling som ungdomslos, vil deretter dele sine erfaringer om hvordan dette temaet viser seg i ungdomsmiljøet.

Det vil bli enkel servering av tapas.

Etter den åpne delen vil Ås Venstre avholde sitt nominasjonsmøtet (fra ca kl. 19.30). Dette er åpent for medlemmer av Ås Venstre og NMBU Liberale Studenter.


Våre møter finner du i kalenderen nedenfor

Kalenderen er skrudd av midlertidig.

 

Oppskrift på Marie-Thereses valgvafler finner du ved å følge denne lenken.

 

Ås Venstres politikk for perioden 2023-2027

 • Våre viktigste politiske standpunkt

  Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Venstre tror på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstre ønsker et mangfoldig samfunn hvor forholdet mellom mennesker bygger på toleranse og respekt for hverandre og for miljøet og naturens grenser.

  Venstre er opptatt av at veksten og utviklingen i Ås må styres. Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Ås.

 • Ta vare på naturen

  Venstre vil at Ås skal være en foregangskommune innen klima og miljø. Vår tids største utfordringer er menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold. De krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd.

  For å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss, må vi kutte klimagassutslippene, bevare naturmangfoldet og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte.

 • En skole for framtida

  En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne. En lekende og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik de ønsker.

 • Nye, grønne arbeidsplasser

  Ås har sterke kunnskapsmiljøer innen blant annet fornybar energi, matproduksjon og bioøkonomi. Potensialet for å skape nye, grønne arbeidsplasser basert på disse er stort. Venstre vil at Ås kommune skal jobbe målrettet og systematisk sammen med universitetet, fylkeskommunen, staten og andre aktører for å legge til rette for etablering av nye bedrifter i Ås.

Nytt fra Ås Venstre

Flere nyheter

Våre folk