Ås Venstres valgliste 2023

Bilde fra nominasjonsmøtet 20. mars 2023 i Ås V. Viser de tre toppkandidatene
Toppkandidatene for Ås Venstre (fv) Olav Fjeld Kraugerud, Ewelina Baj og Gunnar Knutsen Torvik. Foto: Solveig Schytz

Ås Venstre har valgt liste for kommunevalget 2023. Nominasjonsmøtet ble holdt 20. mars. Venstres ordførerkandidat er Olav Fjeld Kraugerud. Han har representert Venstre i kommunestyret i Ås siden 2019 og er Venstres gruppeleder. Han er 46 år, bor i Dysterlia og arbeider som seniorrådgiver i Syklistforeningen og førsteamanuensis ved NMBU. På andreplass står Ewelina Baj, pedagog og oversetter bosatt på Vinterbro. På tredjeplass står tjenesteforvalter Gustav Knutsen Torvik, også fra Vinterbro. De tre øverste kandidatene er kumulert, det vil si at de er gitt stemmetillegg. Stian Mo som er student ved NMBU står på fjerdeplass og Venstres mangeårige gruppeleder Jorunn Nakken står på femteplass på lista.

– Jeg gleder meg til fronte Ås Venstre i valget 2019 og jobbe for en god skole, for å ta vare på naturen og for å skape flere nye, grønne arbeidsplasser, sier Olav Fjeld Kraugerud, Venstres ordførerkandidat.

– Med det næringslivet og de kompetansemiljøene vi har i Ås har vi fantastiske muligheter til sammen å styrke satsingen på blant annet klima- og miljø og matproduksjon sier Kraugerud.

– Ås har mange engasjerte og aktive innbyggere. Jeg er opptatt av at vi må styrke dialogen mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen kan bli enda flinkere til å spille på lag med de frivillige organisasjonene, da får vi til enda mer sier Kraugerud.

– Det er mange som ønsker å stå på Venstres liste. Vi har forsøkt å ivareta en balanse mellom fornyelse og kontinuitet og en bredde i alder og bakgrunn, sier Solveig Schytz som har ledet nominasjonskomiteen for Ås Venstre.

– Olav Fjeld Kraugerud er en dyktig og samlende politiker og ordførerkandidat, og han har fått med seg nykommerne Ewelina Baj og Gustav Knutsen Torvik helt på toppen av lista. Vi er glade for å ha både mange nye navn og erfarne politikere på Venstres liste, vi er også glade for at flere studenter ønsker å stå på Venstres liste. Ås kommune har oppfordret studentene til å melde flytting til Ås, vi må sørge for at noen av dem blir valgt inn i kommunestyret også, sier Schytz.

Valglista til kommunevalget 2023

1 Olav Fjeld Kraugerud 1976 M Rustad Seniorrådgiver og førsteamanuensis

2 Ewelina Baj1987 K Vinterbro Oversetter, selvst næringsdr

3 Gustav Knutsen Torvik 1979 M Vinterbro Tjenesteforvalter

4 Stian Mo 2003 M Rustad Student

5 Jorunn Nakken 1960 K Rustad Seniorrådgiver

6 Per Kristian Rørstad 1965 M Åsgård Førsteamanuensis

7 Lars Sandved Dahlen 1964 M Åsgård Kommunikasjonsrådgiver

8 Martha Hagbø 1995 K Kroer Student

9 Karl Erik Asbjørnsen 1973 M Solberg Teknologileder, gründer

10 Hilde Moum Ekstrøm 1966 K Brønnerud Miljøarbeider/lærer

11 Trond Ruud Hilmo 1967 M Vinterbro Rådgiver, lærer

12 Robert Henden 1965 M Nordby Regnskapsfører, næringsdr

13 Heidi Berentzen 1960 K Åsgård Rådgiver

14 Geir Grønsholt 1956 M Åsgård Fagsjef

15 Even Brøste 1973 M Rustad Sivilingeniør

16 Martin Dønhaug 1976 M Solberg Brannkonstabel

17 Inger Ekern 1938 K Rustad Pensjonist

18 Karl H Solberg 1935 M Åsgård Pensjonist

19 Olav Skage 1933 M Åsgård Pensjonist

20 Espen Fjeld 1965 M Vinterbro Administrerende direktør

21 Petter Hermansen 1996 M Åsgård Student

22 Trine Hvoslef Eide 1956 K Åsgård Professor

ENDRING.

Tidligere “Nr 9 Christoffer Andreassen 1997 M Brønnerud Student” er flyttet ut av kommunen og derfor ikke lenger på listen.